Makaleler

H. Ertekin, M. Aydın, M. Arslan, Y. Ertekin, İ. Eren
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara Kullanımı Değerlendiriliyor Mu?, Konuralp Tıp Dergisi, (2017)