Konular

• Sağlık Bilimleri


Dergiler

Editör Yardımcısı
Editör
Okur
Mizanpajcı
Alan Editörü
Abonelik Yöneticisi
Yazar
Hakem

Makaleler

M. Aydın, Y. Hacımusalar, Ç. Hocaoğlu
İntihar Davranışının Nörobiyolojisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (2019)
M. Aydin, B. Cetin Ilhan, T. Elmas, Y. Cokunlu, I. Eren
Şizofreni hastalarında ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi, FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, (2018)