Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar 127 - 132 2018-10-04

Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain
Bir hastanenin fizik tedavi ünitesine başvuran bel ağrısı şikâyeti olan hastaların irdelenmesi

Edibe Pirincci [1] , Ferit Kaya [2] , Eyyup Demirpolat [3]

32 99

Introduction: This study analyzes factors influencing low back pain in patients admitted to the physiotherapy unit of an education and research hospital.

Methods: The study sample included 102 patients who applied to the physiotherapy unit and volunteered to join the study. The data were collected using a 23-items questionnaire created by the authors based on a review of the literature. The data were entered into the SPSS Program For comparisons, p values below 0.05 were deemed to be statistically significant.

Results: The mean age of the participants was 46.7±14.4 years. By occupation, low back pain was most common among housewives. Of the patients who suffered from lower back pain, 57.8% were overweight or obese. Of those experiencing lower back pain, 73.5% were standing for long time periods, and 67.6% were lifting heavy loads. Of the patients, 69.6% had lower back pain in their families, and 29.4% of the family members with lower back pain were their mothers.

Of the patients, 70.6% received drug therapy for the pain. The frequency of low back pain among patients who did not receive drug therapy was higher than that of the patients who received pain medications (p<0.05). Of the patients who had low back pain attacks 11 times or more in a year, the percentage of smokers was 66.7%, while this rate was 35.7% among nonsmokers (p<0.05). The increase in low back pain with body mass index was not statistically significant (p>0.05).

Conclusion: Patients applied to the hospital due to low back pain report lifting heavy loads or prolonged standing. Smoking increases the frequency of low back pain. Patients with low back pain also tend to have family members with the condition. With appropriate measures to reduce risk factors, the frequency of low back pain, which hinders daily life activities, can be reduced. 

Giriş: Bu çalışma; Eğitim ve Araştırma hastanesi Fizik Tedavi Ünitesine başvuran hastalarda, bel ağrısı ve etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu araştırma eğitim ve araştırma hastanesi fizik tedavi ve rehabilatasyon ünitesine başvuran ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden, bel ağrısı olan 102 hastada yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; gerekli literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan ve 23 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Veriler SPSS paket istatistik programına kaydedilmiş olup, karşılaştırmalarda p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan katılımcıların yaş ortalaması 46,7±14,4 yıldır. Meslek grupları içerisinde bel ağrısı en fazla ev hanımlarında görülmekteydi. Bel ağrısı olanların %57,8’i fazla kilolu veya obezdi. Bel ağrısı olanların %73,5’i uzun süreli ayakta kalmaya %68,6’sı ise ağır yük kaldırmaya maruz kalmaktaydı. Hastaların %29,4’nün annesinde olmak üzere %69,6’sının ailesinde bel ağrısı vardı. %70,6’sı belinin ağrısı için bir ilaç tedavisi almıştı. İlaç tedavisi alanların bel ağrısı sıklığı, almayanlara göre daha fazlaydı (p<0,05). Bir yılda 11 kez ve daha fazla bel ağrısı çeken kişilerde sigara içme oranı %66,7 iken, sigara içmeyenlerde bu oran %35,7 bulundu (p<0,05). Beden kitle indeksi arttıkça bel ağrısı sıklığı artmasına rağmen, bu artış anlamlı değildi (p>0,05).

Sonuç: Bel ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalar daha çok ağır yük kaldırdıklarını veya uzun süre ayakta kaldıklarını belirtmişlerdir. Sigara kullanımı da bel ağrısını artırmaktadır. Bel ağrısı olanların ailesinde de aynı şikâyet bulunmaktadır. Risk faktörlerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınması, günlük yaşam aktivitelerini engelleyen bel ağrısı sıklığının bir ölçüde azaltacaktır.

 • Inanıcı F, Oğuz KK, Alanay A, et al. [Back pain]. Hacettepe Tıp İdare Journal 2008; 39 (4): 180-193.
 • Weiner SS, Nordin M. Prevention and management of chronic back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24:267-279. doi: https://doi.org/10.1016/j.berh.2009.12.001
 • İrdesel J, Sivrioğlu K. Bel ağrısı. In: Tüzün F, Eryavuz M, Akaırmak Ü (eds). [Musculoskeletal pain]. Nobel & Güneş Publishing; 2005; 290-317.
 • Göksoy T. [Yesterdayi today, and tomorrow of back and leg pain. Aktüel Tıp Journal 1997; 2(9):1-13.
 • Bejia I, Younes M, Jamila HB, et al. Prevalence and factors associated to low back pain among hospital staff. Joint Bone Spine 2005; 72(3): 254-59. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2004.06.001
 • Eryavuz M, Akkan A. [Evaluation of low back pain risk factors in factory workers]. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Journal 2003; 49(5): 3-11.
 • Koyuncu H, Bozok N, Ulusoy H,Yalgın S, Karacan İ, Çelikdelen A . [Evaluation of the relationship between mechanical low back pain severity and duration and muscle strength]. Dirim Tıp Gazetesi 2008; 83: 117-123.
 • Altınel L, Köse KÇ, Altınel EC. [Factors affecting back pain and low back pain in professional hospital workers]. Tıp Araştırmaları Journal 2007; 5(3): 115-120.
 • Kramer J. Significance and frequency, intervertebral disk diseases. 2'nd ed. New York: Thieme Medical Publishers; 1990;12-13 .
 • Ketenci A, Ozkan E, Muslumanoğlu L. [Features of 1120 patients with chronic low back pain]. Turkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Journal 1998; 1(1): 60-64.
 • Suyabatmaz Ö. [Investigation of the Efficacy of the Low Back Pain School in Patients with Chronic Mechanical Back Pain]. Specialty Thesis, Turkish Ministry of Health Istanbul Education and Research Hospital, Istanbul; 2008: 51.
 • Mayer T, Gatchel RJ, Evans T. Effect of age on outcomes of tertiary rehabilitation for chronic disabling spinal disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2001; 26(12):1378-84. PMID: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11426155
 • Ayvat PÜ, Aydın ON, Oğurlu M. [Risk factors of low back pain patients admitted to the algology outpatient clinics]. Ağrı 2012; 24(4): 165-170. doi: https://dx.doi.org/10.5505/agri.2012.38258
 • Albayrak İ, Şahin N, Karahan AY, Uğurlu H. [The relationship of smoking and low back pain. Genel Tıp Derg 2010; 20(2): 55-59.
 • Karkucak M, Tuncer I, Güler M. [Demographic characteristics and effectiveness of the Low Back Pain School in patients with chronic low back pain]. Romatizma 2006; 21(3): 87-90.
 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, et al. Low back pain: prevalence and associated risk factors among hospital staff. J Adv Nurs 2009; 65(3): 516-524. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04905.x
 • Bakirci N, Torun SD, Sülkü M, Alptekin K. [Mechanical back pain in the laborers at three textile factories in Istanbul]. Toplum Hekimliği Bülteni 2007; 26(2): 10-15.
 • Karadağ M, Çalişkan N, İşeri ÖP, et al. [Examination of complementary treatment modalities and disease perceptions of patients with chronic low back pain]. Hacettepe University Nursing Faculty Journal 2016; 3(2): 14–22.
 • Nabiyev V, Ayhan S, Acaroğlu E. [Diagnosis and treatment algorithm in low back pain]. TOTBİD Journal 2015; 14: 242–245. doi: https://doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2015.40
 • Boshuizen HC, Verbeek JH, Broersen JP, et al. Do smokers get more backpain? Spine 1993; 18(1): 35-40. PMID: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8434323
 • Brodke DS, Ritter SM. Nonoperative management of low back pain and lumbar disc degeneration. J Bone Joint Surg 2004; 86(8): 1810-818. doi: https://doi.org/10.2106/00004623-200408000-00028
 • Bek N. [Physical activity and our health]. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Department of Physical Therapy and Rehabilitation. Ankara: Klasmat Printing; 2008; 16.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi Dec 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi (Original Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1344-4562
Yazar: Edibe Pirincci (Sorumlu Yazar)
Kurum: Firat University, School of Medicine, Department of Public Health, Elazig
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0261-6293
Yazar: Ferit Kaya
Kurum: Public Health Directorate, Elazig
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6601-5756
Yazar: Eyyup Demirpolat
Kurum: University of Health Sciences, Training and Research Hospital, Department of Physical Therapy, Elazig
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { fppc391626, journal = {FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {SERNEV}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {127 - 132}, doi = {10.22391/fppc.391626}, title = {Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain}, key = {cite}, author = {Pirincci, Edibe and Kaya, Ferit and Demirpolat, Eyyup} }
APA Pirincci, E , Kaya, F , Demirpolat, E . (2018). Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain. FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, 3 (3), 127-132. DOI: 10.22391/fppc.391626
MLA Pirincci, E , Kaya, F , Demirpolat, E . "Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 3 (2018): 127-132 <http://www.fppc.com.tr/issue/39527/391626>
Chicago Pirincci, E , Kaya, F , Demirpolat, E . "Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 3 (2018): 127-132
RIS TY - JOUR T1 - Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain AU - Edibe Pirincci , Ferit Kaya , Eyyup Demirpolat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.391626 DO - 10.22391/fppc.391626 T2 - FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 132 VL - 3 IS - 3 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.391626 UR - http://dx.doi.org/10.22391/fppc.391626 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain %A Edibe Pirincci , Ferit Kaya , Eyyup Demirpolat %T Examination of the patients applying to the physical therapy unit of a hospital due to low back pain %D 2018 %J FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 3 %R doi: 10.22391/fppc.391626 %U 10.22391/fppc.391626
ISNAD Pirincci, Edibe , Kaya, Ferit , Demirpolat, Eyyup . "Bir hastanenin fizik tedavi ünitesine başvuran bel ağrısı şikâyeti olan hastaların irdelenmesi". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 3 / 3 (Ekim 2018): 127-132. http://dx.doi.org/10.22391/fppc.391626