Amaç

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC); hakemli, açık erişimli, kabul/red şartına bağlı olmayan bir ön-değerlendirme/başvuru ücreti (15$, 07/03/2020 tarihinden itibaren) dışında ücretsiz değerlendirme ve yayın yapan, güncel ve periyodik bir dergidir. Yılda 3 sayı olarak yayınlanır. Yayın dili İngilizcedir (2018 Aralık sayısıyla İngilizceye geçildi). Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care) uluslararası indeksli bir dergidir (DOAJ ve Index Copernicus indeksleri). 

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care), bir Aile Hekiminin multidisipliner ve biyopsikososyal yaklaşımına katkı sağlayabilecek her konuda makaleyi Türkçe veya İngilizce dillerinde değerlendirmeye alan -ancak sadece İngilizce yayınlayan- uluslararası indeksli bir dergidir. Tüm tıp bilimlerinden (dahili, cerrahi, temel, vb) yapılacak başvurular bu amaca yönelik olduğu takdirde dergimizde yer bulacaktır.

Palyatif Bakım'ın gelişmesini desteklediğimiz için, araştırmacıların palyatif bakım hakkındaki makalelerini dergimize göndermelerini teşvik ediyoruz.

Misyonumuz uluslararası bilimsel standartlara sadakat içinde saygılı-empatik iletişim, özverili-yapıcı editörlük ile bilimsel makaleye değer katmaktır. Bilimsel yayıncılığa, bilime, Aile Hekimliği ve Palyatif Bakıma katkıda bulunmak vizyonumuzdur.


Yayın Etiği ve Yayın Malpraktisi Beyanı

Dergimize gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörler Kurulu'nun (ICMJE) güncel önerilerine  ve Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) standartlarına uygun olmalıdır.

Başvurulan makaleler yayınlanmamış ve başka bir ortamda inceleme altında bulunmuyor olmalıdır.

İntihal tespiti halinde COPE yönergeleri takip edilmektedir.

Başvuru aşamasında Yayın Hakları Devri, ICMJE formu ve Etik Kurul dosyalarını yükleme zorunluluğu vardır. Retrospektif çalışmalar da bu kaideye dahildir.

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uygun etik kurul onayı ve katılımcıların aydınlatılmış onamı alınmalı ve makalenin “Yöntem” bölümünde detaylı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının “Yöntem” kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. 

Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Hakem değerlendirmeleriyle reddedilen makalelerin hakem değerlendirmeleri sorumlu yazara bildirilir.

Makalelerin hakem değerlendirme formlarına açık erişim sağlanabilir.

Kapsam

Yayın ve Hakem Değerlendirme Süreçleri

Önkontrol aşamasında intihal ve asgari kriterlere uygunluk aranır. İntihal tespit edilirse, COPE yönergeleri takip edilir. Asgari şartlar için revizyon istenir.

Tüm yazılar, ön-kontrol aşamasından geçtiği takdirde, en az iki hakem ile değerlendirme sürecinden geçer. Minor ve/veya Major Revizyonlar ile Red ya da Kabul kararı verilir.

Makaleniz basım için kabul edildiğinde, veriler değişime uğratılmadan netlik ve anlaşılabilirliği arttıracak editöryal revizyonlardan geçer. Derginin yayın ve bilimsel içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne aittir.

"Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir."

edprocess2.png

Çıkar Çatışması

Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmeli, ayrıca maddi destek aldılarsa, bunu yayın hakkı devir formu ve makalenin sonunda açıkça belirtmelidirler.

Yazarlık Hakkı

Yazarlar makaleye olan katkılarını yayın hakkı devir formunda belirtmeli ve yazarlık hakkının olması için en az üç katkı beyan etmelidir.

Açık Erişim Politikası

FPPC, insanlık için faydalı sonuçlar üreten bilginin küresel değişimini artıran ilkeyi göz önünde bulundurarak “açık erişim politikasını” benimsemiştir. FPPC, içeriği serbestçe tüm kullanıcılara açık olan bir "açık erişim" dergisidir. Kullanıcılar makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, yazdırabilir ve yayıncıdan veya yazarlardan izin almadan dergiden alıntı yapan makalelere atıf yapabilir.

Reklamcılık Politikası

FPPC’de tüm reklamlar onay gerektirir. Ne reklam-verenler ne de acenteleri, kullanıcının bilgisi ve izni dışında ve yalnızca kullanıcıya bilginin verileceği kullanımlar hakkında önemli bilgiler verdikten sonra FPPC Web sitesini görüntüleyen herhangi bir kullanıcıdan herhangi bir kişisel bilgi toplayamaz. Benzer şekilde, bu dosyalar kullanıcının bilgisi ve izni olmadan reklam verenlere veya ajanslara kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyi iletemez. Bir reklamla ilişkilendirilen herhangi bir pazar araştırması veya promosyonu için tüm kurallar, reklamda gösterilmeli veya belirgin bir bağlantıyla erişilebilir olmalıdır.

İçerik Kullanım Koşulları

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK) lisansına sahiptir (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2458-8865/). SHERPA/RoMEO politikası koşullarına uymak kaydıyla dergide yayınlanan makalelerin pdf versiyonu kullanılabilir (Lisansın tam ayrıntısı).

Bu koşullar altında;

  • Kaynak ve yazar bilgisinin verilmesi

  • Ticari amaçla kullanılmaması

  • İçeriği değiştirme, dönüştürme veya üzerine ekleme yapmadan,

kopyalama, dağıtma ve görüntüleme yapabilirsiniz.