İndeksler

Uluslararası indeksler: DOAJ ve Index Copernicus

Ulusal indeksler: Dergimiz TR-Dizin(ULAKBIM) indekslidir.

Veritabanları: CrossRef, EBSCO, Google Scholar, TÜRK MEDLINE, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, Akademik Dizin, JGate, Scopemed, WorldCat, SHERPA/RoMEO

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA