Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 3, Sayfalar 6 - 11 2017-12-28

Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children
Çocuklarda viral ve bakteriyel üst solunum yolları enfeksiyonlarının ayırımında klinik skorlama

Mesut Arslan [1] , Ayşegül Elbir Şahin [2] , Osman Gülsever [3] , Hatice Şanlı Güneş [4] , Betül Aslaner Aldemir [5] , Fatih Duran [6] , İrfan Oğuz Şahin [7]

222 334

Introduction: Upper respiratory tract infections (URTI) are the most common infections of childhood.  The purpose of our study is to develop a clinical scoring method to distinguish viral and bacterial infections in the patients who were diagnosed with URTI.

Methods: This study was conducted in pediatric 220 patients with URTI whose ages were between 5 and 15. The previous studies about clinical scoring of bacterial and nonbacterial URTI were reviewed to determine signs and symptoms to evaluate in our study. These signs, symptoms and throat swab culture results of the patients were recorded.

Results: Throat swab culture were positive at 93 patients (42%). According to this clinic scoring system; fever, painful anterior servical lymphadenopathy, lack of cough, tonsillar hypertrophy were found to be statistically significant in terms of predicting bacterial infections. Dysphagia, abdominal pain, headache, lack of conjunctivitis, the absence of hoarseness and the absence of diarrhea were found to be statistically insignificant.

Conclusion: Acording to total score – culture relationship, total score 7 and higher could be considered significant. As a result of our study, we could not develop an effective scoring due to the high number of parameters, low sensitivity and specifity. 

Giriş: Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) çocuklarda en sık karşılaşılan enfeksiyonlardır. Çalışmamızın amacı ÜSYE için klinik bir skorlama geliştirerek viral-bakteriyel ayrımını yapabilmektir.

Yöntem: Bu çalışma ÜSYE tanısı konulan 5-15 yaşları arasındaki 220 hastada yapıldı. Çalışmamızda incelenececek belirti ve bulguların tespit edilmesi için klinik skorlama ile bakteriyel ve bakteriyel olmayan ÜSYE ayırımını yapmayı hedefleyen önceki çalışmalar gözden geçirildi. Bu belirti, bulgu ve boğaz kültürü sonuçları kayıt altına alındı.

Bulgular: Boğaz kültürlerinde 93 hastada  (%42)  üreme oldu. Bu klinik skorlamaya göre ateş, ağrılı anterior servikal lenfadenopati, öksürük olmaması, tonsiller hipertrofi enfeksiyonun bakteriyel olduğunu düşündürmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yutma güçlüğü, karın ağrısı, baş ağrısı, konjoktivit olmaması, ses kısıklığının olmaması, diyare olmaması, istatistiksel olarak anlamsız bulundu.

Sonuç: Toplam skor kültür ilişkisine göre, toplam skor 7 ve üzerinde ise sonuç anlamlı kabul edilebilir. Çalışmamızda parametrelerin çokluğu, sensitivite ve spesifitenin düşük olması nedeniyle etkin bir skorlama geliştirilemedi.

 • 1.Tenover FC, Hughes JM. The challenge of emerging infectious diseases. Development and spread of multiply-resistant bacterial pathogens. JAMA 1996;275:300-4.
 • 2. Brook I. Microbiology of common infections in the upper respiratory tract. Prim Care 1998;25(3):633-48.
 • 3.Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği: Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları. İstanbul, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yayınları: 1-19.3-7,2002
 • 4.Garry R. Upper respiratory tract infections in family practice. Pediatric Infect Dis 1998;17:73-8.
 • 5.Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM, et al. Diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: a practice guideline. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 1997;25(3):574.
 • 6. Del Mar C, Glasziou P, Lowe JB, et al. Addressing antibiotic resistance—focusing on acute respiratory infections in primary care. Aust Fam Physician. 2012;41(11):839– 40.
 • 7.McIsaac WJ, White D, Tannenbaum D, et al. A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use in patients with sore throat. CMAJ 1998; 158: 75-83.
 • 8.Joachim L, Campos D Jr, Smeesters PR. Pragmatic scoring system for pharyngitis in low-resource settings. Pediatrics 2010;126:608-14.
 • 9.Dagnelie CF, Bartelink ML, Van der Graaf Y, et al. Towards a better diagnosis of throat infections (with group A beta-haemolytic streptococcus) in general practice. Br J Gen Pract 1998;48:959-62.
 • 10. Hayden GF, Turner RB. Acute pharyngitis. Kleigman R.Jenson H, Behrman R, Stanton B, (eds). Nelson Texbook of Pediatrics Philadelphia, Saunders; p:1752-4.2007.
 • 11.Perry M, Whyte A. Immunology of the tonsils. Immunol Today 1998;19:414-21.
 • 12.K Roos, R Claesson, U Persson, et al. The economic cost of a streptococcal tonsillitis episode. Scand J Prim Health Care 1995;13(4):257-60.
 • 13.Martin JM, Green M, Bardabora MT, et al. Group A Streptococci Among School Aged Children: Clinical Characteristics and Carrier State. Pediatrics 2004;114:1212-9.
 • 14.Brook I, Gober AE. Increased recovery of Moraxella catarrhalis and Haemophilus influenzae in association with group A (beta)-haemolytic streptococci in healthy children and those with pharyngo-tonsillitis. J Med Microbiol 2006;55:989-92.
 • 16.Stingu CS, Turku T, Dimitriu S, et al. The impact of a sore throat score on clinical management of streptococcal angina. Rev Med Chir Soc Med 2005;109:136-9.
 • 14.Breese BB. A simple scorecard for the tentative diagnosis of streptococcal pharyngitis. Am J Dis Child 1977;131:514-17.
 • 17.Ulukol B, Günlemez A, Aysev D, et al. Alternative diagnostic method for streptococcal pharyngitis: Breese scoring system. Turk J Pediatr 2000;42:96-100.
 • 18.Le Marechal F, Martinot A, Duhamel A, et al. Streptococcal pharyngitis in children: a meta-analysis of clinical decision rules and their clinical variables. BMJ Open 2013;3:e001482. doi: 10.1136/bmjopen-001482.
 • 19.Dobbs F. A scoring system for predicting group A streptococcal throat infection. Br J Gen Pract 1996;46:461-4.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Dec 2017
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi (Original Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4450-6295
Yazar: Mesut Arslan (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0503-7094
Yazar: Ayşegül Elbir Şahin
Kurum: Sivas Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Sivas, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9191-0832
Yazar: Osman Gülsever
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6940-0964
Yazar: Hatice Şanlı Güneş
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6061-5048
Yazar: Betül Aslaner Aldemir
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6436-1030
Yazar: Fatih Duran
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0256-0653
Yazar: İrfan Oğuz Şahin
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { fppc337988, journal = {FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {SERNEV}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {6 - 11}, doi = {10.22391/fppc.337988}, title = {Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children}, key = {cite}, author = {Şahin, İrfan Oğuz and Gülsever, Osman and Arslan, Mesut and Şanlı Güneş, Hatice and Duran, Fatih and Aslaner Aldemir, Betül and Elbir Şahin, Ayşegül} }
APA Arslan, M , Elbir Şahin, A , Gülsever, O , Şanlı Güneş, H , Aslaner Aldemir, B , Duran, F , Şahin, İ . (2017). Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children. FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE, 2 (3), 6-11. DOI: 10.22391/fppc.337988
MLA Arslan, M , Elbir Şahin, A , Gülsever, O , Şanlı Güneş, H , Aslaner Aldemir, B , Duran, F , Şahin, İ . "Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 2 (2017): 6-11 <http://www.fppc.com.tr/issue/31091/337988>
Chicago Arslan, M , Elbir Şahin, A , Gülsever, O , Şanlı Güneş, H , Aslaner Aldemir, B , Duran, F , Şahin, İ . "Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 2 (2017): 6-11
RIS TY - JOUR T1 - Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children AU - Mesut Arslan , Ayşegül Elbir Şahin , Osman Gülsever , Hatice Şanlı Güneş , Betül Aslaner Aldemir , Fatih Duran , İrfan Oğuz Şahin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22391/fppc.337988 DO - 10.22391/fppc.337988 T2 - FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 11 VL - 2 IS - 3 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.337988 UR - http://dx.doi.org/10.22391/fppc.337988 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children %A Mesut Arslan , Ayşegül Elbir Şahin , Osman Gülsever , Hatice Şanlı Güneş , Betül Aslaner Aldemir , Fatih Duran , İrfan Oğuz Şahin %T Clinical scoring for distinction of bacterial and viral upper respiratory tract infections of children %D 2017 %J FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE %P 2458-8865-2459-1505 %V 2 %N 3 %R doi: 10.22391/fppc.337988 %U 10.22391/fppc.337988
ISNAD Arslan, Mesut , Elbir Şahin, Ayşegül , Gülsever, Osman , Şanlı Güneş, Hatice , Aslaner Aldemir, Betül , Duran, Fatih , Şahin, İrfan Oğuz . "Çocuklarda viral ve bakteriyel üst solunum yolları enfeksiyonlarının ayırımında klinik skorlama". FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE 2 / 3 (Aralık 2017): 6-11. http://dx.doi.org/10.22391/fppc.337988