ISSN: 2458-8865
e-ISSN: 2459-1505
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Yusuf Haydar ERTEKİN
Kapak Resmi
       

Tür: Hakemli, Ulusal ve Uluslarası, açık erişimli dergi 
Ulusal indeks: Tr-Dizin/Ulakbim
Uluslararası indeks: DOAJ ve Index Copernicus
Başvuru-Yayın Süresi: 3-5 ay
Başvuru Dili: Türkçe veya İngilizce
Yayın Dili: İngilizce (Türkçe makaleler baskı öncesi tercüme ettirilir)
Başvuru Ücreti: $125 (Kabul/red şartına bağlı değildir. Önkontrolden geçerse istenir)
Önkontrol: Kapsam, Etik, Kalite ve İntihal kontrolünden geçmelidir
İngilizce redaksiyon: Tüm makaleler yayınlanmadan önce redakte ettirilir
Öncelikli alanlar:
Aile Hekimliği, Palyatif Bakım
Dahiliye, Pediatri, Psikiyatri
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Tıp
Küçük Cerrahi Branşlar

İçerik Lisansı

AVvXsEhIGpVvFMK8h9wRa8fJhdAV1aHFzSDUuqxbrMk-YU0aePcTdFo8Z1_j4oAkp4gOaXWJRXuS9ATaN3hCdInxb2o6e_VK4ctVLo2LeWFN_BP9jjNmlPbjmbSEyTBCKV2o9cDDrXVQrYPI108afVX-v9dN4j0H013dv_2On9wV4RR9P2gj345ewiqk7tMoHg=w200-h70AVvXsEgPJXOpRlZBumDmqZmc5yZqWWo7cw6m_cGmeDc1ZcHHAP3Ys1gY3QgHulBuAdomdDziSlgHzzPKsmMX7BOtU_V6nhkGubW-S1pRQif-Yq0Eq9-S5RD2_SG5uufszLJeYLOkUfdnY1iaTYKVfrURMB0Bl3R433xYziknN5cT9o71_rC25aPHqcansyHiIg=w200-h75

This work is licensed under a creative commons attribution 4.0 international license.

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA