Hakkında

Tür: Hakemli, Ulusal ve Uluslarası, açık erişimli dergi 
Ulusal indeks: Tr-Dizin/Ulakbim
Uluslararası indeks: DOAJ ve Index Copernicus
Başvuru-Yayın Süresi: 3-5 ay
Başvuru Dili: Türkçe veya İngilizce
Yayın Dili: İngilizce (Türkçe makaleler baskı öncesi tercüme ettirilir)
Başvuru Ücreti: $125 (Kabul/red şartına bağlı değildir. Önkontrolden geçerse istenir)
Önkontrol: Kapsam, Etik, Kalite ve İntihal kontrolünden geçmelidir
İngilizce redaksiyon: Tüm makaleler yayınlanmadan önce redakte ettirilir
Öncelikli alanlar:
Aile Hekimliği, Palyatif Bakım
Dahiliye, Pediatri, Psikiyatri
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Tıp
Küçük Cerrahi Branşlar

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA