Amaç ve Kapsam

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care) hem uluslararası (DOAJ ve Index Copernicus) hem de ulusal (Tr-Dizin/Ulakbim) indeksli, hakemli, açık erişimli ve ücretsiz değerlendirme ve yayın yapan, güncel ve periyodik olarak yılda 3 sayı (Mart, Haziran [Mayıs'ta Publish Online], Aralık) yayınlanan bir dergidir. Ancak kabul veya red şartına bağlı olmayan bir başvuru ücreti, makalenin dergi kapsamına uygunluğu denetlendikten sonra talep edilmektedir (125$, 07 Mart 2020 tarihinden itibaren). Yağmacı/şaibeli dergiler hakkında yazar aydınlatma metnini görmek için buraya tıklayınız.


Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care), bir Aile Hekiminin multidisipliner ve biyopsikososyal yaklaşımına katkı sağlayabilecek her konuda makaleyi Türkçe veya İngilizce dillerinde başvuruya-değerlendirmeye alan -ancak sadece İngilizce yayınlayan- bir dergidir. Tüm tıp bilimlerinden (dahili, cerrahi, temel, vb) yapılacak başvurular bu amaca yönelik olduğu takdirde dergimizde yer bulacaktır.

Palyatif Bakım'ın gelişmesini desteklediğimiz için, araştırmacıların palyatif bakım hakkındaki makalelerini dergimize göndermelerini teşvik ediyoruz.

Misyonumuz uluslararası bilimsel standartlara sadakat içinde saygılı-empatik iletişim, özverili-yapıcı editörlük ile bilimsel makaleye değer katmaktır. Bilimsel yayıncılığa, bilime, Aile Hekimliği ve Palyatif Bakıma katkıda bulunmak vizyonumuzdur.

Yayın ve Hakem Değerlendirme Süreçleri

Önkontrol aşamasında intihal ve asgari kriterlere uygunluk aranır. İntihal tespit edilirse, COPE yönergeleri takip edilir. Asgari şartlar için revizyon istenir.

Tüm yazılar, ön-kontrol aşamasından geçtiği takdirde, en az iki hakem ile değerlendirme sürecinden geçer. Minor ve/veya Major Revizyonlar ile Red ya da Kabul kararı verilir.

Makaleniz basım için kabul edildiğinde, veriler değişime uğratılmadan netlik ve anlaşılabilirliği arttıracak editöryal revizyonlardan geçer. Derginin yayın ve bilimsel içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne aittir.

"Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir."

edprocess2.png

Çıkar Çatışması

Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmeli, ayrıca maddi destek aldılarsa, bunu yayın hakkı devir formu ve makalenin sonunda açıkça belirtmelidirler.

Yazarlık Hakkı

Yazarlar makaleye olan katkılarını yayın hakkı devir formunda belirtmeli ve yazarlık hakkının olması için en az üç katkı beyan etmelidir.

Açık Erişim Politikası

FPPC, insanlık için faydalı sonuçlar üreten bilginin küresel değişimini artıran ilkeyi göz önünde bulundurarak “açık erişim politikasını” benimsemiştir. FPPC, içeriği serbestçe tüm kullanıcılara açık olan bir "açık erişim" dergisidir. Kullanıcılar makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, yazdırabilir ve yayıncıdan veya yazarlardan izin almadan dergiden alıntı yapan makalelere atıf yapabilir.

Reklamcılık Politikası

FPPC’de tüm reklamlar onay gerektirir. Ne reklam-verenler ne de acenteleri, kullanıcının bilgisi ve izni dışında ve yalnızca kullanıcıya bilginin verileceği kullanımlar hakkında önemli bilgiler verdikten sonra FPPC Web sitesini görüntüleyen herhangi bir kullanıcıdan herhangi bir kişisel bilgi toplayamaz. Benzer şekilde, bu dosyalar kullanıcının bilgisi ve izni olmadan reklam verenlere veya ajanslara kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgiyi iletemez. Bir reklamla ilişkilendirilen herhangi bir pazar araştırması veya promosyonu için tüm kurallar, reklamda gösterilmeli veya belirgin bir bağlantıyla erişilebilir olmalıdır.

İçerik Kullanım Koşulları

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK) lisansına sahiptir (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2458-8865/). SHERPA/RoMEO politikası koşullarına uymak kaydıyla dergide yayınlanan makalelerin pdf versiyonu kullanılabilir (Lisansın tam ayrıntısı).

Bu koşullar altında;

  • Kaynak ve yazar bilgisinin verilmesi

  • Ticari amaçla kullanılmaması

  • İçeriği değiştirme, dönüştürme veya üzerine ekleme yapmadan,

kopyalama, dağıtma ve görüntüleme yapabilirsiniz.

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA