Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dergimize gönderilecek bilimsel yazılar, Dünya Sağlık Editörler Kurulu'nun (ICMJE) güncel önerilerine ve Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) standartlarına uygun olmalıdır.

Başvurulan makaleler yayınlanmamış ve başka bir ortamda inceleme altında bulunmuyor olmalıdır.

İntihal tespiti halinde COPE yönergeleri takip edilmektedir.

Başvuru aşamasında Yayın Hakları Devri, ICMJE formu ve Etik Kurul dosyalarını yükleme zorunluluğu vardır. Retrospektif çalışmalar da bu kaideye dahildir.

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uygun etik kurul onayı ve katılımcıların aydınlatılmış onamı alınmalı ve makalenin “Yöntem” bölümünde detaylı belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının “Yöntem” kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir.

Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Hakem değerlendirmeleriyle reddedilen makalelerin hakem değerlendirmeleri sorumlu yazara bildirilir.

Makalelerin hakem değerlendirme formlarına açık erişim sağlanabilir.

AİLE HEKİMLİĞİ ve PALYATİF BAKIM       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

ANA SAYFA