Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 17 - 22 2017-04-25

Evidence-based medicine and health technology assessments
Kanıta dayalı tıp ve sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi

Fatma Ozlem YİLMAZ [1] , Esra Meltem KOÇ [2] , Vildan DUMAN ÇİL [3] , Rabia Kahveci [4]


Evidence based medicine (EBM) is the transparent and rational use of the best evidence available to make decisions about patient care. Today, health care has become more complicated and expensive, patient demands have increased and EBM is needed to obtain optimal results, to reduce the differences across clinical practices, to provide high quality services and to promote an efficient and cost-effective health care culture. Evidence based medicine practices concern the health policy makers as well as clinicians. As evidence based medicine gained importance in the field of health policy making the concept of “Evidence Based Health Policy” has emerged. This intent of this concept is for health politicians to moderate the purposes, methods and contents of health care offered to the public, to make decisions between alternatives considering up-to-date information and considering the setting, and to identify and announce political goals that benefit the public. Today it serves as an important means of identifying evidence based health policies and assessing health technologies.

In this review, the definition, components, and grounds for evidence based medicine will be discussed, and health technology assessment which is one of the most important instruments of evidence based health policies will be examined.

Kanıta Dayalı Tıp (KDT) hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımıdır. Sağlık bakımının daha karmaşık ve daha pahalı olduğu ve hasta beklentilerinin arttığı günümüzde optimal sonuç elde etmek, klinik uygulamalardaki farklılıkları azaltmak, daha kaliteli hizmet verebilmek ve etkin ve maliyet etkin bir sağlık hizmet kültürünü teşvik etmek için KDT’a gereksinim vardır. Kanıta dayalı tıp uygulamalarının sadece klinisyenleri  değil aynı zamanda sağlık politikacılarını da yakından ilgilendirmektedir. Kanıta dayalı tıbbın öneminin artması ile birlikta sağlık politikası alanında “Kanıta Dayalı Sağlık Politikası” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram, sağlık politikacılarının topluma sunacağı sağlık hizmetinin amaç, yöntem ve içerik olarak düzenlenmesini, alternatifler arasından güncel veriler ışığı altında ortam koşullarının gözeterek karar vermesini ve toplum yararına politik hedefler belirleme ve açıklaması’ anlamına gelmektedir. Günümüzde kanıta dayalı sağlık politikalarının belirlenmesinde sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi önemli bir araç olmuştur.

Bu derlemede  kanıta dayalı tıbbın tanımı, unsurları ve bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulduğundan bahsedilerek, kanıta dayalı sağlık politikalarının en önemli araçlarından biri olan sağlık teknolojilerinin  değerlendirilmesi ele alınacaktır.

 • 1. Copur EO, Kuru N, Seyman CC. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalara genel bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2015:1(2);51-55
 • 2. Kitchener H. Evidence-based medicine applied to cervical cancer. Virus Res. 2002; 89(2): 175-81.
 • 3. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray J, et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ,1996:312;71-72
 • 4. Kahveci R, Tokac M. Kanıta dayalı sağlık politikası ve sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2010;30:2020-4.
 • 5. Bayın G, Akbulut Y. Kanıta dayalı yaklaşım ve sağlık politikası. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012;1:115-32.
 • 6. Uysal Köse E, Uçak Özenç N. Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları. Bilgi Dünyası, 2013;14:37-61
 • 7. Sümbüloğlu K, Akdağ B. Kanıta dayalı tıp. Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2010.
 • 8. Rosenberg W, Donald A. Evidence based medicine: an approach to clinical problem-solving. BMJ, 1995;310:1122.
 • 9. Guyatt G, Cairns J, Churchill D, Cook D et al. Evidence-based medicine: a new approach to teaching the practice of medicine. JAMA, 1992;268:2420-5.
 • 10. Bayraktar BH. Dört ulusal KBB dergisinin beş yıllık analizi ve kanıta dayalı tıp açısından değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, İzmir, 2010 (Uzmanlık Tezi).
 • 11. Lee MK, Most SP. Evidence-based medicine: rhinoplasty. Facial Plastic Surgery Clinics of North America. 2015; 23: 303-12.
 • 12. Gök H. Yeni tedaviler ve sağlık teknolojileri değerlendirmesi. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2012; 23:12-15.
 • 13. Ozgen H, Tatar M. Sağlık sektöründe bir verimlilik değerlendirme tekniği olarak maliyet-etkililik analizi ve Türkiye'de durum. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2007;10:109-137
 • 14. Ozturk K, Sahin GM. Sağlıkta bilimsel karar verme aracı olarak sağlık teknolojisi değerlendirme. TÜBİTAK-TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Ar-Ge. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Toplantısı Haberi (cited 2016 September 24) Available from:http://tusside.tubitak.gov.tr/tr/haber/Saglik-Teknolojisi-Degerlendirme-Toplantisi.
 • 15. EUnetHTA. Common questions – health technology assessment. What is health technology assessment? (cited 4 November 2016) Available from: http://www.eunethta.eu/faq/Category%201-0#t287n73.
 • 16. Health technology assessment of medical devices. WHO Medical Device Technical Series, 2013. Kockaya G, Tatar M.(Translation editors)
 • 17. Busse R, Orvain J, Velasco M et al. Best practice in undertaking and reporting health technology assessments. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2002;18: 361–422.
 • 18. Drummond MF, Schwartz JS, Jönsson B et al. Key principles for the improved conduct of STD technology assessments for resource allocation decisions. International Journal of Technology Assessment in Health Care. 2008;24:244-58.
 • 19. The legislative decree number 663 about the Organization and Functions of the Ministry of Health and its Affiliates, Official Gazette, Number: 28103 (Repeat), 2 November 2011)
 • 20. Turkey moves to adopt Health Technology Assessment HTA Uncovered 2014(August);6 (cited 2016 September 24) Available from: http://www.quintiles.com/~/media/library/fact%20sheets/hta%20uncovered_august2014.pdf
 • 21. Eurasian Health Technology Assessment Initiative (cited 2016 September 24). Available from:http://www.eurasianhta.org.
 • 22. Website of EUnetHTA (cited 2016 November 4). Available from: www.eunethta.net.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2017
Journal Section Review Article
Authors

Author: Fatma Ozlem YİLMAZ
Institution: SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF HEALTH MANAGEMENT
Country: Turkey


Author: Esra Meltem KOÇ
Institution: Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Departments of Family Medicine, Izmir
Country: Turkey


Author: Vildan DUMAN ÇİL
Institution: SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF HEALTH MANAGEMENT
Country: Turkey


Author: Rabia Kahveci
Institution: ADALET BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 28, 2017
Acceptance Date : April 24, 2017
Publication Date : April 25, 2017

Bibtex @review { fppc288420, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {17 - 22}, doi = {10.22391/920.288420}, title = {Evidence-based medicine and health technology assessments}, key = {cite}, author = {YİLMAZ, Fatma Ozlem and KOÇ, Esra Meltem and DUMAN ÇİL, Vildan and Kahveci, Rabia} }
APA YİLMAZ, F , KOÇ, E , DUMAN ÇİL, V , Kahveci, R . (2017). Evidence-based medicine and health technology assessments. Family Practice and Palliative Care , 2 (1) , 17-22 . DOI: 10.22391/920.288420
MLA YİLMAZ, F , KOÇ, E , DUMAN ÇİL, V , Kahveci, R . "Evidence-based medicine and health technology assessments". Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 17-22 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/28840/288420>
Chicago YİLMAZ, F , KOÇ, E , DUMAN ÇİL, V , Kahveci, R . "Evidence-based medicine and health technology assessments". Family Practice and Palliative Care 2 (2017 ): 17-22
RIS TY - JOUR T1 - Evidence-based medicine and health technology assessments AU - Fatma Ozlem YİLMAZ , Esra Meltem KOÇ , Vildan DUMAN ÇİL , Rabia Kahveci Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.22391/920.288420 DO - 10.22391/920.288420 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 22 VL - 2 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/920.288420 UR - https://doi.org/10.22391/920.288420 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Evidence-based medicine and health technology assessments %A Fatma Ozlem YİLMAZ , Esra Meltem KOÇ , Vildan DUMAN ÇİL , Rabia Kahveci %T Evidence-based medicine and health technology assessments %D 2017 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 2 %N 1 %R doi: 10.22391/920.288420 %U 10.22391/920.288420
ISNAD YİLMAZ, Fatma Ozlem , KOÇ, Esra Meltem , DUMAN ÇİL, Vildan , Kahveci, Rabia . "Evidence-based medicine and health technology assessments". Family Practice and Palliative Care 2 / 1 (April 2017): 17-22 . https://doi.org/10.22391/920.288420
AMA YİLMAZ F , KOÇ E , DUMAN ÇİL V , Kahveci R . Evidence-based medicine and health technology assessments. Fam Pract Palliat Care. 2017; 2(1): 17-22.
Vancouver YİLMAZ F , KOÇ E , DUMAN ÇİL V , Kahveci R . Evidence-based medicine and health technology assessments. Family Practice and Palliative Care. 2017; 2(1): 22-17.