Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 98 - 101 2018-08-30

Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service
Palyatif bakım servisinde yatmakta olan kanser hastalarına bakım veren yakınlarının anksiyete ve depresyon belirtilerinin değerlendirilmesi

Yusuf Adnan Guclu [1] , Huseyin Can [2] , Handan Atsiz Sezik [3] , Mehmet Ali Kurnaz [4] , Ulku Bulut [5]


Introduction: Previously, palliative care was an approach brought forward in terminal patients when treatment options were exhausted. However, today, the opinion that palliative care should be initiated in addition to other treatment modalities starting from the moment of diagnosing a life-threatening disease has become prominent. The symptoms of depression and anxiety are common in patients with chronic diseases such as cancer. Moving on from the fact that these findings also manifest in the relatives of patients, this study aims to identify the symptoms of depression and anxiety and to assess these symptoms in the relatives of patients hospitalized in the extensive palliative care center.

Methods: Designed as a descriptive cross-sectional study, this survey included a single group without control and was performed by conducting face-to-face interviews after obtaining consent from patient relatives. The questionnaire prepared consisted of the Beck anxiety scale (BAS), Beck depression scale (BDS), the hospital anxiety and depression scale (HADS) together with sociodemographic variables. The study included 102 volunteers and was carried out over a three-month period. Sociodemographic data of the patients were summarized using descriptive statistics. Subgroup analyses were performed using appropriate parametric and non-parametric tests.

Results: The study enrolled 102 participants providing care to a relative in the palliative care service. Among these, 61 (59.8%) were women, and 41 (40.2%) were men. The risk for depression was identified as 43.1% (n=44) according to the BAS, and as 91.2% (n=93) according to the HADS. The anxiety rate was 66.7% (n=68) according to the BAS. Among these, 36.7% (n=25) demonstrated mild anxiety, 30.8% (n=21) demonstrated moderate anxiety and 32.3% (n=22) demonstrated severe anxiety. According to HADS, the risk for anxiety was 72.5% (n=74).

Conclusion: The fact that the presence of depression and anxiety was significant in the caregivers of patients in the palliative care service warrants careful follow-up and necessary support of both the patients and their caregivers for mood disorders.

Giriş: Palyatif bakım, önceleri, tedavi edici yaklaşımların tükendiği, son dönem hastalarda gündeme gelen bir yaklaşımken, günümüzde, yaşamı tehdit eden hastalıkların tanısından itibaren, tedavi edici yaklaşımlarla ek olarak gündeme gelmesi gerektiği görüşü hakimdir. Kanser gibi kronik hastalıklarda depresyon ve anksiyete belirtileri sık olarak saptanmakla birlikte hasta yakınlarında da bu bulguların saptanmasından yola çıkılarak tasarlanan bu araştırmada kapsamlı palyatif bakım merkezinde yatarak tedavi görmekte olan kanser hastalarının yakınlarında depresyon ve anksiyete belirtilerinin saptanması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte tasarlanan araştırma kontrol grubu olmadan tek grup üzerinden yapılan bir anket çalışması olup, hasta yakınlarının onamı alındıktan sonra, yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Hazırlanan anket, sosyodemografik değişkenler ile beraber, Beck anksiyete ölçeği (BAÖ), Beck depresyon ölçeği (BDÖ), hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADÖ) bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışma, üç aylık bir sürede 102 gönüllü ile yapıldı. Hastaların sosyodemografik verileri tanımlayıcı istatistikler kullanılarak özetlendi. Uygun parametrik ve non-parametrik testler kullanılarak alt grup analizleri yapıldı.

Bulgular: Çalışmamıza palyatif bakım servisinde yakınına bakım veren 102 katılımcı dahil olmuştu. Bunların 61’i (%59,8) kadın ve 41’i (%40,2) erkekti. Depresyon sıklığını incelemek amacıyla yapılan anketler sonucunda kanser hastalarına bakım verenlerde BDÖ’ye göre %43.,1 (n=44), HADÖ’ye göre %91,2 (n=93) oranında depresyon riski saptanmıştır. Anksiyete sıklığına bakıldığında; BAÖ’ye göre %66,7 (n=68) oranında anksiyete mevcuttu. Bunların  %36,7’sı (n=25) hafif , %30,8’i (n=21) orta, %32,3’i (n=22) şiddetli anksiyete gösteriyordu. HADÖ ile  %72,5 (n:74)  oranında anksiyete riski mevcuttu.

Sonuç: Palyatif bakım servisinde hastalara bakım verenlerde ihmal edilemeyecek düzeyde depresif ve kaygılı duygu durum izlenmiş olması, hastaların yanı sıra bakım verenlerin de duygu durum bozukluğu açısından iyi gözlenmesi ve gerekli desteğin sağlanması açısından önemlidir.

 • Aydoğan F, Uygun K. Paliative treatment in cancer patients. Klinik Gelişim 2011;24(3):4-9.
 • Hosman, C.M.H., Jané Llopis E., Saxena, S. Geneva: World Health Organization (WHO), Prevention of mental disorders, effective interventions and policy options, 2004. http://hdl.handle.net/2066/64229
 • Terakye G. Interaction with cancer patient relatives. Deuhyo Ed 2011;4(2):78-82. Wilkinson A. The carer experience in end-of-life cancer caregiving: a discussion of the literature. Cancer For 2010;34:1-4.
 • Rivera HR, McMillan SC. Predictors of depression symptoms in hospice caregivers. J of Hos and Pal Nurs 2010;12:345-57. https://doi.org/10.1097/NJH.0b013e3181f184f4.
 • Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Reliability and validity of the Turkish verson of the hospital anxiety and depression scale. Türk Psikiyatri Derg, 1997;8:280-7. Kilinc S, Torun F. Depression evaluation scales used in clinical practice in Turkey. Dirim Tıp Gazetesi 2011;86(1):39-47.
 • Tunçel Yİ, Kaya M, Kuru RN, Menteş S, Ünver S. Burnout syndrome among intensive care nurses at a cancer hospital. Türk Yoğun Bakım Derneği Derg 2014;12:57-62. https://doi.org/10.4274/tybdd.96168.
 • Grunfeld E, Coyle D, Whelan T, Clinch J, Reyno L, Earle CC, et al. Family caregiver burden: results of a longitudinal study of breast cancer patients and their principal caregivers.CMAJ. 2004 Jun 8;170(12):1795-801. https://doi.org/10.1503/cmaj.1031205
 • Çivi S, Kutlu R, Çelik HH. Factors affecting depression and quality of life in the relatives of cancer patients. Gülhane Med J 2011;53:248-53.
 • Karabulutlu EY, Akyıl R, Karaman S, Karaca M. Evaluation of sleep disorders and psychological problems among caregivers of cancer patients. Türk Onkoloji Derg 2013;28:1-9.
 • Carter PA, Chang BL. Sleep and depression in cancer caregivers. Cancer Nurs 2000;23(6):410-5. https://doi.org/10.1097/00002820-200012000-00002.
 • Grov EK, Dahl AA, Moum T, Fosså SD. Anxiety, depression, and quality of life in caregivers of patients with cancer in late palliative phase. Ann Oncol. 2005;16:1185-91. https://doi.org/10.1093/annonc/mdi210
 • Kayış A. Evaluation of anxiety and depression levels of oncology patients receiving chemotherapy and their relatives. Acıbadem Hemş Derg 2015:78.
 • Young Sun Rhee,Young Ho Yun, Sohee Park, Dong Ok Shin, Kwang Mi Lee, Han Jin Yoo, et al. Depression in family caregivers of cancer patients: the feeling of burden as a predictor of depression. J Clin Oncol 2008;26(36):5890-5. https://doi.org/10.1200/JCO.2007.15.3957
 • Sarı D, Eşer Khorshıd L. Sleep quality, depression and levels of relatives caring for cancer patients. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Derg 2010;26:1-10.
 • Cipolletta S, Shams M, Tonello F, Pruneddu A. Caregivers of patients with cancer: anxiety, depression and distribution of dependency.Psychooncology.2013;22:133-9. https://doi.org/10.1002/pon.2081
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Aug 2018
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0001-7121-8961
Author: Yusuf Adnan Guclu (Primary Author)
Institution: Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, Izmir, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2554-471X
Author: Huseyin Can
Institution: Izmir Katip Celebi University School of Medicine, Department of Family Medicine, Izmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0900-203X
Author: Handan Atsiz Sezik
Institution: Narlidere Community Health Center, Izmir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mehmet Ali Kurnaz
Institution: Koprukoy Family Medicine Center, Erzurum
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3011-0924
Author: Ulku Bulut
Institution: Bayrakli Adalet Family Medicine Center, Izmir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2018

Bibtex @research article { fppc396925, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {98 - 101}, doi = {10.22391/fppc.396925}, title = {Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service}, key = {cite}, author = {Guclu, Yusuf Adnan and Can, Huseyin and Sezik, Handan Atsiz and Kurnaz, Mehmet Ali and Bulut, Ulku} }
APA Guclu, Y , Can, H , Sezik, H , Kurnaz, M , Bulut, U . (2018). Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service. Family Practice and Palliative Care , 3 (2) , 98-101 . DOI: 10.22391/fppc.396925
MLA Guclu, Y , Can, H , Sezik, H , Kurnaz, M , Bulut, U . "Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 98-101 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/39137/396925>
Chicago Guclu, Y , Can, H , Sezik, H , Kurnaz, M , Bulut, U . "Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 98-101
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service AU - Yusuf Adnan Guclu , Huseyin Can , Handan Atsiz Sezik , Mehmet Ali Kurnaz , Ulku Bulut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.396925 DO - 10.22391/fppc.396925 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 101 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.396925 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.396925 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service %A Yusuf Adnan Guclu , Huseyin Can , Handan Atsiz Sezik , Mehmet Ali Kurnaz , Ulku Bulut %T Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 2 %R doi: 10.22391/fppc.396925 %U 10.22391/fppc.396925
ISNAD Guclu, Yusuf Adnan , Can, Huseyin , Sezik, Handan Atsiz , Kurnaz, Mehmet Ali , Bulut, Ulku . "Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service". Family Practice and Palliative Care 3 / 2 (August 2018): 98-101 . https://doi.org/10.22391/fppc.396925
AMA Guclu Y , Can H , Sezik H , Kurnaz M , Bulut U . Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(2): 98-101.
Vancouver Guclu Y , Can H , Sezik H , Kurnaz M , Bulut U . Assessment of the signs of anxiety and depression in relatives giving care to cancer patients hospitalized in the palliative care service. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(2): 101-98.