Year 2018, Volume 3 , Issue 2, Pages 85 - 91 2018-08-30

Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats
Gebe sıçanlarda kantaron otunun fetüse etkisi

Basak Buyuk [1] , Mehmet Yuncu [2] , Ayhan Eralp [3] , Serap Inaloz Demir [4]


Introduction: Because of the toxic and teratologic side effects that might develop into the fetus, the number of drugs that can be used in the treatment of depression seen in pregnancy is very limited. In this study, we investigated whether the Saint John’s wort used during pregnancy has side effects on the liver of fetus.

Methods: Thirteen Wistar albino female rats were used in this study. The animals divided into two groups as 8 rats for the experimental group and 5 rats for the control group.  The animals detected for pregnancy in the experimental group were fed with the Saint John’s wort extract as 100 mg/kg/day through orogastric probe from the first day of the pregnancy. The animals in the control group were fed with 2 ml distiled water through an orogastric probe every day begining from the first day of the pregnancy. The newborn pups were taken. Their liver tissues were harvested and investigated after the tissue processing and staining procedure.

Results: Microvesicular lipidosis and hydropic degeneration were observed in histopathological evaluation of the harvested tissues of experimental group.

Conclusion: As a result, there is not enough data in the literature in order to claim that Saint John’s worth is reliable for the pregnant women or fetus. It is important for the physician to evaluate the complaints related to the use of pregnancy and to raise the awareness of the physicians in the first stage of the pregnancy follow-up. For the usage of this herb as an alternative or addition to antidepressive drugs more preclinical (basic) and clinical studies need to be performed.

Giriş: Fetüste gelişebilecek toksik ve teratolojik yan etkilerinden dolayı, gebelikte görülen depresyonun tedavisinde kullanılabilecek ilaç sayısı oldukça sınırlıdır. Çalışmamızda, gebelik sırasında depresyon tedavisi için halk arasında sık kullanılan kantaron otunun fetüs karaciğeri üzerine yan etkilerini araştırdık.

Yöntem: Çalışmada kullanılan 13 adet dişi Wistar albino sıçan, 8 adet deney grubu,  5 adet de kontrol grubu olmak üzere ayrıldı. Gebe kalmaları sağlanan deney grubundaki hayvanlara, gebeliğin ilk gününden itibaren, gebelik süresince 100 mg/kg/gün kantaron otu ekstresi orogastrik sonda yardımıyla verildi. Kontrol grubundaki sıçanlara ise gebeliğin ilk gününden itibaren her gün 2 ml distile su orogastrik sonda yardımıyla verildi. Doğan yavruların karaciğer dokuları çıkarıldı, %10 nötral formalin ile fiksasyonu yapıldı, alkol takibinden sonra parafin blokları hazırlandı, alınan kesitler hematoksilen ve eosin ile boyanarak incelendi.

Bulgular: Deney grubuna ait karaciğer dokularının histopatolojik değerlendirmesinde mikroveziküler yağlanma ve hidropik dejenerasyon gözlendi.

Sonuç: Kantaron otunun gebe kadınlar veya fetus açısından güvenilir olduğunu iddia etmek için yeterli bilgi bulunmadığı sonucuna varıldı. Bu otun gebelik kullanımıyla ilgili sakıncaların hekimler tarafından değerlendirilmesi ve özellikle birinci basamakta hekimlerin, gebe takiplerinde hastaları bu konuda bilinçlendirmesi önem arz etmektedir. Kantaron otunun gebelikte kullanımı ve gerek anne gerek fetüste tüm vücuttaki etkilerinin ortaya konması için daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.

 • Dugoua JJ, Mills E, Perri D, et al. Safety and efficacy of St. John’s Wort (hypericum) during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol 2006; 13(3):268-276. PMID: 17085775
 • Hışıl Y, Şahin F, Omay S B. Composition of Hypericum perforatum L. and its medical importance. UHOD 2005; 15:212-21
 • Di Carlo G, Borrelli F, Ernst E, et al. St John's Wort: Prozac from the plant kingdom. Trends Pharmacol Sci 2001; 22(6):292-297. doi: https://doi.org/10.1016/S0165-6147(00)01716-8
 • Kolding L, Pedersen L H, Henriksen T B, et al. Hypericum perforatum use during pregnancy and pregnancy outcome. Reprod Toxicol 2015; 58:234-237. doi: https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2015.10.003
 • Henderson L, Yue Q Y, Bergquist C, et al. St John's Wort (Hypericum perforatum): drug interactions and clinical outcomes. Br J Clin Pharmacol 2002; 54(4):349-356. doi: https://doi.org/10.1046/j.1365-2125.2002.01683.x
 • Mennini T, Gobbi M. The antidepressant mechanism of Hypericum perforatum. Life Sci J 2004; 75(9):1021-1027. doi: https://doi.org/10.1016/j.lfs.2004.04.005
 • Çelik S, Konkan R, Erkmen H, et al. [Herbal medicine and its use in psychiatry]. Düşünen Adam 2007; 20:186-95.
 • Erdem S, Eren P A. [Herbs used for therapeutic purposes and the side effects of herbal products]. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2009;133.
 • Dugoua J J, Mills E, Perri D, et al. Safety and efficacy of St. John’s Wort (hypericum) during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol 2006; 13(3):e268-76. PMID: 17085775
 • Harrer G, Schulz V. Clinical investigation of the antidepressant effectiveness of Hypericum. J Geria Psychiatry Neurol 1994; 7(1_suppl):6-8. doi: https://doi.org/10.1177/089198879400701s03
 • Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, et al. [Depression in primary care]. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11(1):3-16.
 • Muzik M, Marcus S M, Heringhausen J E, et al. When depression complicates childbearing: guidelines for screening and treatment during antenatal and postpartum obstetric care. Obstet Gynecol Clin North Am 2009; 36(4):771-788. doi: https://doi.org/10.1016/j.ogc.2009.10.006
 • Stewart D E. Depression during pregnancy. N Eng J Med 2011; 365(17):1605-1611. doi: https://doi.org/10.1056/NEJMcp1102730
 • Akbaş E., Vırıt O, Savaş A H, et al. [The relationship of sociodemographic variables on the anxiety and depression during pregnancy]. Arch Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi 2008; 45(3).
 • Marakoğlu K, Şahsıvar M Ş. [Depression in pregnancy]. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28(4):525-532.
 • Doğan Ö, Avcı A. [Herbal therapy and drug interactions]. Turkiye Klinikleri Journal of Public Health-Special Topic 2018; 4(1):49-54.
 • Vieira M L, Hamada R Y, Gonzaga N I, et al. Could maternal exposure to the antidepressants fluoxetine and St. John's Wort induce long-term reproductive effects on male rats? Reprod Toxicol 2013; 35:102-107. doi: https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2012.07.006
 • Moretti M E.-, Maxson A, Hanna F, et al. Evaluating the safety of St. John's Wort in human pregnancy. Reprod Toxicol 2009; 28(1):96-99. doi: https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2009.02.003
 • Grush L R, Nierenberg A, Keefe B, et al. St John's wort during pregnancy. JAMA 1998; 280(18):1566-1566. doi: https://doi.org/10-1001/pubs.JAMA-ISSN-0098-7484-280-18-jbk1111
 • Chan L Y S, Chiu P Y, Lau T K. A study of hypericin-induced teratogenicity during organogenesis using a whole rat embryo culture model. Fertil steril 2001; 76(5):1073-1074. doi: https://doi.org/10.1016/S0015-0282(01)02730-3
 • Cada A M, Hansen D K, LaBorde J B, et al. Minimal effects from developmental exposure to St. John's wort (Hypericum perforatum) in Sprague-Dawley rats. Nutr Neurosci 2001; 4(2):135-141. doi: https://doi.org/10.1080/1028415X.2001.11747357
 • Rayburn W F, Christensen H D, Gonzalez C L. Effect of antenatal exposure to Saint John’s wort (Hypericum) on neurobehavior of developing mice. Am J Obstet Gynecol 2000; 183(5):1225-1231. doi: https://doi.org/10.1067/mob.2000.108889
 • Rayburn W F, Gonzalez C L, Christensen H D, et al. Impact of hypericum (St.-John's-wort) given prenatally on cognition of mice offspring. Neurotoxicol teratol 2001; 23(6):629-637. doi: https://doi.org/10.1016/S0892-0362(01)00179-9
 • Rayburn W F, Gonzalez C L, Christensen H D, et al. Effect of prenatally administered hypericum (St John’s wort) on growth and physical maturation of mouse offspring. Am J Obstet Gynecol 2001; 184(2):191-195. doi: https://doi.org/10.1067/mob.2001.108339
 • Gregoretti B, Stebel M, Candussio L, et al. Toxicity of Hypericum perforatum (St. John's wort) administered during pregnancy and lactation in rats. Toxicol Appl Pharmacol 2004; 200(3):201-205. doi: https://doi.org/10.1016/j.taap.2004.04.020
 • Borges L V, do Carmo Cancino J C, Peters V M, et al. Development of pregnancy in rats treated with Hypericum perforatum. Phytother Res 2005; 19(10):885-887. doi: https://doi.org/10.1002/ptr.1748
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Aug 2018
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-1817-2241
Author: Basak Buyuk (Primary Author)
Institution: Canakkale Onsekiz Mart University, School of Medicine, Department of Histology and Embryology, Canakkale, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2519-6834
Author: Mehmet Yuncu
Institution: University of Gaziantep, School of Medicine, Department of Histology and Embryology, Gaziantep, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0224-6173
Author: Ayhan Eralp
Institution: University of Gaziantep, School of Medicine, Department of Histology and Embryology, Gaziantep, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9684-255X
Author: Serap Inaloz Demir
Institution: University of Gaziantep, School of Medicine, Department of Histology and Embryology, Gaziantep, Turkey
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 16, 2018
Acceptance Date : June 26, 2018
Publication Date : August 30, 2018

Bibtex @research article { fppc406844, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {85 - 91}, doi = {10.22391/fppc.406844}, title = {Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats}, key = {cite}, author = {Buyuk, Basak and Yuncu, Mehmet and Eralp, Ayhan and Inaloz Demir, Serap} }
APA Buyuk, B , Yuncu, M , Eralp, A , Inaloz Demir, S . (2018). Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats. Family Practice and Palliative Care , 3 (2) , 85-91 . DOI: 10.22391/fppc.406844
MLA Buyuk, B , Yuncu, M , Eralp, A , Inaloz Demir, S . "Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 85-91 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/39137/406844>
Chicago Buyuk, B , Yuncu, M , Eralp, A , Inaloz Demir, S . "Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 85-91
RIS TY - JOUR T1 - Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats AU - Basak Buyuk , Mehmet Yuncu , Ayhan Eralp , Serap Inaloz Demir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.406844 DO - 10.22391/fppc.406844 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 91 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.406844 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.406844 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats %A Basak Buyuk , Mehmet Yuncu , Ayhan Eralp , Serap Inaloz Demir %T Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 2 %R doi: 10.22391/fppc.406844 %U 10.22391/fppc.406844
ISNAD Buyuk, Basak , Yuncu, Mehmet , Eralp, Ayhan , Inaloz Demir, Serap . "Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats". Family Practice and Palliative Care 3 / 2 (August 2018): 85-91 . https://doi.org/10.22391/fppc.406844
AMA Buyuk B , Yuncu M , Eralp A , Inaloz Demir S . Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(2): 85-91.
Vancouver Buyuk B , Yuncu M , Eralp A , Inaloz Demir S . Effects of Saint John’s wort on the fetus in pregnant rats. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(2): 91-85.