Year 2018, Volume 3 , Issue 3, Pages 113 - 116 2018-10-04

Ateşli çocuklarda, annelerin bilgi düzeyleri ve ateşe yaklaşımları
Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children

Yasemin Korkut [1]


Giriş: Bu çalışmanın amacı, Aile Hekimliği polikliniğine farklı nedenlerle başvuran, 0-7 yaş arası çocuğa sahip annelerinin ateş konusundaki bilgilerinin ve ateş karşısındaki tutumlarının belirlenmesi, bunları etkileyen faktörlerin incelenmesidir.

Yöntem: Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 112 anne ile yapıldı. Veriler çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket formu ile toplandı ve değerlendirildi.

Bulgular: Annelerin yaş ortalaması 31 ± 5,3 yıl idi. Eğitim durumuna göre 68’i (%60,7) ilköğretim, 30’u (%26,7) lise ve 14’ü (%12,5) ise üniversite mezunu idi. Annelerin sahip olduğu çocuk sayısı ortalama 3±1,7 idi. Katılımcıların, 73’ünün evinde ısıölçer vardı, fakat ısıölçeri bulunsa da annelerin 53’ü (%47,3) ateşi dokunarak, 13’ü genel durumuna bakarak anlamaktaydı. Otuz üç anne (%29,4) derece kullanarak ateş ölçtüğünü ifade etti. Yetmiş beş (%67) anne vücut sıcaklığını ölçmeyi bildiğini söylese de, nasıl ölçüm yaptıkları sorulduğunda yalnızca 18’i (%16) tam ve doğru ölçümün nasıl yapıldığını anlatabildi. Termometre kullanmayı bildiğini söyleyen annelerin 17’si (%22,6) termometrenin ölçüm alanında tutulması gereken süreden daha az, 29’u (%38,6) ise daha fazla bir sürede tutulması gerektiğini söylemişlerdir. Ölçüm yerlerine göre, annelerin 88’i (%78,5) vücut sıcaklığını koltuk altı bölgesinden ölçmekteydi. Bunu sırasıyla timpanik, oral ve daha küçük çocuklarda rektal ölçümler izliyordu.

Sonuç: Sonuç olarak; annelerin genellikle ateş ölçüm yeri, süresi ve şekli ile ilgili yanlış veya eksik bilgiye sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe ateş korkusunun azaldığı da tespit edildi. 

Introduction: This study was planned to determine the knowledge, thoughts, and attitudes of mothers with 0-7-years-old children and related factors about fever.

Methods: The study was conducted with 112 mothers who applied to the Dumlupınar University Evliya Çelebi Hospital Family Practice Policlinics. The data were collected by a questionnaire consisting of multiple-choice questions.

Results: The mean age of the mothers was 31 ± 5.3 years. According to the educational status, 68 (60.7%) were primary school graduates, 30 (26.7%) were high school graduates, and 14 (12.5%) were university graduates. The mean number of children was 3 ± 1.7. Of the parents surveyed, 65% stated that they owned a thermometer, but still 53 (47.3%) mothers were evaluating the child’s fever by touching and 13 by looking at the general appearance. ‎Thirty-three (29.4%) mothers were using thermometers to measure fever. Although 75 (67%) mothers claimed to knowhow to measure body temperature, only 18 (16%) were able to describe how to make a complete and accurate measurement. Of the mothers who said they knew how to use a thermometer, 17 (22.6%) guessed the required duration for measurement less and 29(38.6%) unnecessarily higher than needed. Eighty-eight (78.5%) of the mothers measured the body temperature from the axillary region, followed by tympanic, oral, and in small children rectal routes.

Conclusion: Mothers often have false or incomplete information about the location, duration, and method of temperature measurement.

 • Husain MA, Coleman R. Should you treat a fewer. J Nursing. 2002;32(10):66-70. doi: https://doi.org/10.1097/00152193-200210000-00050
 • Sullivan EJ, Farrar HC. Clinical report-fever and antipyretic use in children. Pediatrics. 2011;27(3):581-587. doi: https://doi.org/10.1542/peds.2010-3852
 • Richardson M, Lakhanpaul M. et al. Assessment and initial management of feverish illness in children younger than 5 years: summary of NICE guidance. BMJ. 2007;334:1163-1164. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.39218.495255.AE
 • Purssell E, Collin J. Fever phobia: the İmpact of time and mortality a systematic review and meta-analysis. Int J Nurs Stud. 2016;56(1): 81-89. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.11.001
 • Crocetti, M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited have parental misconceptions about fever changed in 20 years. Pediatrics. 2001;7(6):1241-1246. doi: https://doi.org/10.1542/peds.107.6.1241
 • Kılıç R, Kendir Ö, Gökay S et al. [Parents’ attitudes and behaviors related with feverish children] (in Turkish). J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2016;3:76-85. doi: https://doi.org/10.4274/cayd.59144
 • Suluhan D, Taşal C, Yıldız D et al. [Determination of knowledge and attitudes of mothers who have children between 0-6 years of age] (in Turkish). F.N. Hem. Derg. 2016;24(2):90-96. doi: https://doi.org/10.17672/fnhd.34351
 • May A, Bauchner H. Fever phobia: the pediatrician's contribution. Pediatrics. 1992;90:851-854.
 • Rosti L. Fever phobia. Pediatrics. 2002;109:555-556. doi: https://doi.org/10.1542/peds.109.3.555
 • Esenay F, İşler A, Kurugöl Z. et al. [Mothers' approach to the feverish child and fear of fever] (in Turkish). Türk Ped Arş. 2007;42:57-60.
 • Hacımustafaoğlu M. [Antibiotics in a feverish child: when?] (in Turkish) Güncel Pediatri. 2006;3:88-91. http://www.guncelpediatri.com/article_478/Antibiotics-In-A-Fabrile-Child-When-Review.html
 • Çoban B, Dolgun A. [Comparison of body temperature measurements with the tympanic infrared and non-contact infrared thermometers]. J Pediatr Inf . 2016;10:82-85.
 • Huffman GB. Parental misconceptions about fever in children. Am Fam Physician. 2002;65:482-483. https://www.aafp.org/afp/2002/0201/p482.html
 • Casey R, McMahon F, Cormick MC, et all. Fever therapy: an educational intervention for parents. Pediatrics. 1984;73:600-605.
 • Kramer MS, Naimark L, Leduc DG. Parental fever phobia and its correlates. Pediatrics. 1985;75:1110-1113.
 • Singhi S, Padmini P, Sood V. Urban parents' understanding of fever in children: its danger and treatment practices. Indian Pediatrics. 1991;28:501-505. PMid:1752678
 • Blumenthal I. What parents think of fever. Fam Pract. 1998;15:513-518. doi: https://doi.org/10.1093/fampra/15.6.513
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Dec 2018
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0002-8293-8590
Author: Yasemin Korkut (Primary Author)
Institution: Dumlupinar University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Kutahya
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 25, 2017
Acceptance Date : September 25, 2018
Publication Date : October 4, 2018

Bibtex @research article { fppc370931, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {113 - 116}, doi = {10.22391/fppc.370931}, title = {Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children}, key = {cite}, author = {Korkut, Yasemin} }
APA Korkut, Y . (2018). Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children. Family Practice and Palliative Care , 3 (3) , 113-116 . DOI: 10.22391/fppc.370931
MLA Korkut, Y . "Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 113-116 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/39527/370931>
Chicago Korkut, Y . "Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 113-116
RIS TY - JOUR T1 - Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children AU - Yasemin Korkut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.370931 DO - 10.22391/fppc.370931 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 116 VL - 3 IS - 3 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.370931 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.370931 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children %A Yasemin Korkut %T Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 3 %R doi: 10.22391/fppc.370931 %U 10.22391/fppc.370931
ISNAD Korkut, Yasemin . "Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children". Family Practice and Palliative Care 3 / 3 (October 2018): 113-116 . https://doi.org/10.22391/fppc.370931
AMA Korkut Y . Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(3): 113-116.
Vancouver Korkut Y . Mothers’ knowledge and management of fever in febrile children. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(3): 116-113.