Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 62 - 68 2019-08-30

Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane çalışanlarının mevsimsel grip aşısına yönelik yaklaşımları
Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination

Ilknur Esen Yildiz [1] , Ayten Yilmaz Yavuz [2]


Giriş: Mevsimsel grip tarih boyunca birçok epidemi ve pandemiler yapmış olup milyonlarca insanın hastalanmasına; risk grubu olanlarda ise hastalığın daha ağır geçmesine hatta ölümlere yol açmıştır. Sağlık çalışanlarının hem kendi sağlıkları hem toplumun diğer bireylerinin sağlığının korunması açısından grip aşısını yaptırmaları son derece önemlidir. Bu çalışmada üçüncü basamak sağlık bakım hizmeti veren Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastanemizde sağlık hizmeti veren tüm personel ve adaylarının mevsimsel grip aşısına yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi ve aşı yaptırmama nedenlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu araştırma, Rize ilinde (Türkiye) yürütüldü. Hastanede çalışan 2200 kişiden gönüllü 898 kişiye anket yoluyla uygulandı

Bulgular: Katılımcıların ortanca yaşının 25, %61,0’nın kadın, %59,8’inin bekar, %69,8’inin çocuğunun olmadığı, %38,0’ının lisansüstü eğitim seviyesinde olduğu belirlendi. Çalışmada ömründe bir kez aşı yaptırma durumu %41,6 olup en yüksek oranda doktor grubunda, en düşük ise hemşirelik öğrenci grubunda görüldü. Yaptırmama nedeni olarak aşının etkisiz olduğunu düşünmek, gribi geçirmiş olmak, aşının hastaneye gelişinde gecikme en sıklıkla verilen cevaplardı. Ancak tüm sağlık çalışanları için bu yıl aşı yapılma oranı %2,6 olarak bulundu. Aşı yaptıranların çoğunluğunu risk grubunda olduklarını düşünen hemşireler oluşturmaktaydı.

Sonuç: Sağlık çalışanlarının aşılanma oranlarının daha önceki yıllara oranla belirgin azalma gösterdiği görüldü. Aşılanma oranlarımızın artırılması için farkındalığın sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla eğitimler planlanmalı ve eğitimin sürekliliği sağlanmalıdır. 

Introduction: Seasonal influenza had many epidemics and pandemics throughout history and caused millions of people getting sick with severer progress and even death in the risk group. Having the influenza vaccination is essential for healthcare staff to protect their health as well as other individuals of the society. The present study aimed to determine the approaches of all healthcare personnel and candidates in Rize Training and Research Hospital providing tertiary healthcare services and to analyze their causes for not having the vaccination.

Methods: The present cross-sectional research was carried out in Rize (Turkey). A questionnaire applied to 898 volunteers among 2200 hospital staff.

Results: It was detected that the median age of the participants is 25 years; 61.0% of the participants are female; 59.8% of them are single; 69.8% do not have any children and 38.0% have a graduate degree. The rate of having vaccination once within lifetime was detected as 41.6% and the highest rate was observed in the physician group whereas the lowest rate was observed in the nursing student group. The causes for avoiding to have the vaccination included the considerations about the ineffectiveness of the vaccination, having influenza and the delay of arrival of the vaccination to the hospital. However, the rate of having vaccination was determined as 2.6% within all healthcare staff for this year. The majority of the participants who had the vaccination consisted of the nurses who consider themselves within the risk group.

Conclusions: A significant decrease was detected in the vaccination rates of the healthcare staff when compared with previous years. The awareness should be increased to increase the vaccination rates. For this purpose, training should be organized, and the sustainability of such training should be provided. 

 • 1. Seasonal İnfluenza (Flu): İnfluenza Vaccination İnformation for Health Care Workers (İnternet). Atlanta, GA ABD: Centers for Disease Control and Prevention. PMID: https://www.cdc.gov/flu/healthcareworkers.htm(date of access: 23 Aralık 2016).
 • 2. Duran N. Mevsimsel İnfluenza ve Bağışıklama. Turk J Immunol, 2010, 15: 20-38.
 • 3. Kurt H, Gündeş S, Geyik MF. Enfeksiyon hastalıkları. İstanbul, Nobel Tıp 2013;231-6.
 • 4. Epidemiology and prevention of Vaccine- Preventable Diseases (internet). Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention PMID: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html vaccine. (date of access: 21 Ocak 2016).
 • 5. Salgado CD, Farr BM, Hall KK, Hayden FG. İnfluenza in the acute hospital setting, Lancet İnfect Dis 2002;2(3):144-55.
 • 6. Fiore AE, Bridges CB, Cox NJ. Seasonal influenza vaccines. Curr Top Microbiol İmmunol. 2009;333:43-82.7. Lester RT, McGeer A, Tomlinson G, Detsky AS. Use of, effectiveness of and attitudes regarding influenza vaccine among house staff. İnfect Control Hosp Epidemiol.2003;24(11):839-44.8. National Health İnterview Survey (NHIS) (İnternet), CDC/NCHS. PMID: http://www.healthypeaple.gov/2020/topicsobjectives2020 (date of access:05.05.2014
 • 9. Aguilar-Diaz Fidel C, Jimenez-Corona ME, Ponce-de-Leon-Rosales S. İnfluenza vaccine and health care workers. Arch Med Res. 2011;42(8):652-7.
 • 10. Premantuge C, Corace K, McCarthy A, Nair RC, Pugsley R, Garber G. Factors influencing pandemic influenza vaccination of healthcare workers-a systematic review. Vaccine. 2012;30(32):4733-43.
 • 11. Öncel EK, Büyükcam A, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M, Doğan BG. Hekim ve Hemşire Dışındaki Hastane Personelinin Mevsimsel Grip Aşısı ile İlgili Bazı Bilgilerinin, Görüşlerinin ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pediatrik Enfeksiyon Dergisi / Cocuk Enfeksiyon Dergisi;2015:(9),2,68-75.
 • 12. Polat HH, Yalçin AN, Öncel S. Influenza vaccination; Rates, knowledge and the attitudes of physicians in a university hospital. Turkiye Klin J Med Sci;2010: 30, 48-53.
 • 13. Sevencan F, Ertem M, Özçullu N, Dorman V, Kubat NK. The evaluation of the opinions and attitudes of healtcare personel of the province Diyarbakır against influenza A and the vaccination. Hum Vaccin 2011;7(9):945-51.
 • 14. Örmen B, Türker N, Vardar İ, Kaptan F, Sibel El, Ural S, Kaya F, Coşkun NA. Hastane personelinde pandemik ingluenza A aşısı uygulamasının ardından aşılama hakkındaki görüşler ve gözlenen yan etkiler. Mikrobiloji Bülteni 2012;46(1):57-64.
 • 15. Giannattasio A, Mariano M, Romano R, Chiatto F , Liguoro I , Borgia G, Guarino A, Lo Vecchio A . Sustained low influenza vaccination atttitude? A survey among health care worker after H1N1 pandemic: a cross sectional study in an İtalian health care setting for at-risk patients. BMC İnfect Dis.2015,15:329-35.
 • 16. Brandt C, Rabenau HF, Wickers S. Attitudes of influenza vaccinated health care workers toward masks to prevent nosocomial transmission of influenza. İnfluenza Other Respir Viruses 2011;5(1):61-6.
 • 17. Rashid H, Yin JK, Ward K, King C, Seale H, Booy R. Assesing invertions to improve influenza vaccine uptake among health care workers. Health Aff (Millwood). 2016;35(2):284-92.
 • 18. Salgado CD, Giannetta ET, Hayden FG, Farr BM. Preventing nosocomial İnfluenza by improving the vaccine acceptance rate of clinicians. İnfect Control Hosp Epidemiol 2004;25(11):923-8.
 • 19. Sökel KS, Önal Ö. Birinci Basamak Sağlık Personelinin Mevsimsel İnfluenza Aşısı Hakkındaki Bilgi ve Tutumları. Konuralp Tıp Dergisi, 2016;8(1):41-46.
 • 20. Gürbüz Y, Tütüncü EE, Şencan İ, Şendağ E, Callak F, Sevinç G ve ark. İnfluenza A (H1N1) 2009 pandemisinde hastane çalışanlarının grip aşısına yaklaşımlarının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi, 2013, 1: 12-7.
 • 21. Lee CS, Lee KH, Jung MH, Lee HB. Rate of influenza vaccination and its adverse reactions were seen in health care personnel in a single tertiary hospital in Korea. Jpn J İnfect Dis 2008;61(6):457-60.
 • 22. Ahmed F, Lindley MC, Allred N, Weinbaum CM. Grohskopf. Effect of influenza vaccination of healthcare personnel on morbidity and mortality among patients: systematic review and grading of evidence. Clin İnfect Dis 2014;58(1):50-7.
Primary Language en
Subjects Medicine, General and Internal Medicine, Public Environmental and Occupational Health, Health Care Sciences and Services, Primary Health Care
Published Date Aug 2019
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0003-2987-0483
Author: Ilknur Esen Yildiz (Primary Author)
Institution: Recep Tayyip Erdogan University, School of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Radiology, Rize
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5861-4254
Author: Ayten Yilmaz Yavuz
Institution: Recep Tayyip Erdogan University, Vocational School of Health, Department of Public Health Nursing, Rize
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2019

Bibtex @research article { fppc502355, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {62 - 68}, doi = {10.22391/fppc.502355}, title = {Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination}, key = {cite}, author = {Yildiz, Ilknur Esen and Yilmaz Yavuz, Ayten} }
APA Yildiz, I , Yilmaz Yavuz, A . (2019). Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination. Family Practice and Palliative Care , 4 (2) , 62-68 . DOI: 10.22391/fppc.502355
MLA Yildiz, I , Yilmaz Yavuz, A . "Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination". Family Practice and Palliative Care 4 (2019 ): 62-68 <http://www.fppc.com.tr/en/issue/48029/502355>
Chicago Yildiz, I , Yilmaz Yavuz, A . "Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination". Family Practice and Palliative Care 4 (2019 ): 62-68
RIS TY - JOUR T1 - Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination AU - Ilknur Esen Yildiz , Ayten Yilmaz Yavuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.22391/fppc.502355 DO - 10.22391/fppc.502355 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 68 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.502355 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.502355 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination %A Ilknur Esen Yildiz , Ayten Yilmaz Yavuz %T Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination %D 2019 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 4 %N 2 %R doi: 10.22391/fppc.502355 %U 10.22391/fppc.502355
ISNAD Yildiz, Ilknur Esen , Yilmaz Yavuz, Ayten . "Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination". Family Practice and Palliative Care 4 / 2 (August 2019): 62-68 . https://doi.org/10.22391/fppc.502355
AMA Yildiz I , Yilmaz Yavuz A . Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination. Fam Pract Palliat Care. 2019; 4(2): 62-68.
Vancouver Yildiz I , Yilmaz Yavuz A . Approaches of the healthcare staff in a tertiary healthcare service providing hospital for seasonal influenza vaccination. Family Practice and Palliative Care. 2019; 4(2): 68-62.