Research Article
BibTex RIS Cite

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarında kilo değişimi ve ilişkili faktörler

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 4, 18.08.2017
https://doi.org/10.22391/920.321916

Abstract

Giriş: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilo ve
obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de erişkinlerin %37’sinin
fazla kilolu, %32’sinin ise obez olduğu tahmin edilmektedir. Kilo değişimine
etki eden birçok faktör olabilir.
Bu
çalışmada bir üniversite hastanesi çalışanlarının kohortunda kilo değişimine etki edebilecek faktörlerin
incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza Nisan
2015-Ocak 2016 tarihleri arasında
Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde çalışan
229 kişi katıldı.
Katılımcıların sosyodemografik verileri, uyku ve yeme düzenleri ve fiziksel
aktivite düzeyleri ile 6 ay boyunca üç defa (0, 3, 6. ay) 24 saatlik besin
tüketimi bilgileri ve antropometrik ölçümleri alındı.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması
31,6±9,6 yıldı. Katılımcıların
%52’si evli, %55,5’i üniversite mezunu, %16,6’sı doktordu. Başlangıçta
çalışanların %10,9’u obez, %66’sı fazla kiloluydu. Altı aylık takip sonunda
katılımcıların %51,5’i aynı kiloda seyretti. Ortalama 0,2±2 kg alındı, BMI 24,3
kg/m²’den 24,5 kg/m²’ye ve yağ oranı %23,1’den %23,6’ya çıktı. Kilo verenlerin
günlük toplam alınan kalorinin ortalama %15,3beyanlarına dayalıdır. Eksiklik ya da yanlışlık olabileceği de
tartışılabilir.ından bireyleri yakından takip etmelidir.üldü. dar
’ünü
protein, %41,3’ünü yağ ve %43,5’ini karbonhidrattan aldığı görüldü. Kilo
alanların ise üç besin öğesinden verenlere göre daha fazla tükettiği görüldü
(p<0,05). Düzenli spor yapanların ortalama 0,3 kg verdiği ve bel çevresinin
ortalama 2,3 cm azaldığı görüldü. Başlangıçta normal kiloda olan bireylerin 6
aylık takip sonunda ortalama 0,4±1,8 kg alırken; obez olan bireylerin 0,2±1,8
kg verdiği görüldü (p­­­=0,09). Altı aylık takiplerde kilo verenlerin alanlara
göre ortalama uyku süresi daha fazlaydı (sırasıyla 8±1,9 saat ve 7,2±1,9 saat,
p<0,05).Sonuç:
Çalışmamızda uyku süresi ve besin öğesi alımı ile kilo değişimi arasında ilişki
olduğu saptandı. Bununla birlikte, cinsiyet, medeni durum, sigara içme durumu,
yemek yeme düzeni, fiziksel aktivite durumu, spor yapma durumu, günlük kalori
ihtiyacından fazla kalori alıp almama ile 6 aylık takiplerdeki kilo değişimi
arasında ilişki olmadığı tespit edildi. Daha uzun süreli ve kilo alımına ve
vermeye etki edebilecek başka faktörlerin de araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç
vardır. 

References

 • Obezite tanı ve tedavi kılavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 2014, Ankara.
 • Cayir Y, Aslan SM, Akturk Z. The effect of pedometer use on physical activity and body weight in obese women. Eur J Sport Sci 2014;28:1-6.
 • Cayir Y, Isik M, Akturk Z. Recommendations For The Management of Obesity Medicine Science | International Medical Journal 2014;3(2):1332-9.
 • Kara İH, Günvar T, Sunay D, et al. Aile Hekimliği Uygulama Eğitimi: Nerede, Ne Kadar, Nasıl ve Ne Zaman? Konuralp Tıp Dergisi 2016:8(1);65-71.
 • Aile Hekimliği Avrupa Tanımı. WONCA Avrupa 2005 Basımı Türkçe Çevirisi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayınları-4, Nisan 2011.
 • Birinci Basamak Hekimler İçin Obezite ile Mücadele El Kitabı. Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 904. Ankara, 2013.
 • Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010. http://www.sagem.gov.tr/TBSA_Beslenme_Yayini.pdf. Erişim Tarihi: 20.07.2017.
 • Cayir, Y, Akturk, Z. Clinical Effectiveness of Group-Based Education with Individual Counseling in Obese Women. Acta Medica Mediterranea. 2014:30(4):903-6.
 • Prince SA, Reed JL, McFetridge C, et al. Correlates of sedentary behaviour in adults: a systematic review. Obes Rev 2017;doi: 10.1111/obr.12529.
 • Abdelaal M, le Roux CW, Docherty NG. Morbidity and mortality associated with obesity. Ann Transl Med 2017;5(7):161. Aasheim ET, Aylwin SJ, Radhakrishnan ST, et al. Assessment of obesity beyond body mass index to determine benefit of treatment. Clin Obes 2011;1(2-3):77-84.
 • Maskarinec G, Takata Y, Pagano I, et al. Trends and Dietary Determinants of Overweight and Obesity in A Multiethnic Population. Obesity 2006;14:717-26.
 • Kerksick CM, Wismann-Bunn J, Fogt D, et al. Changes in weight loss, body composition and cardiovascular disease risk after altering macronutrient distributions during a regular exercise program in obese women. Nutr J 2010; 9:59.
 • Bacon L, Keim NL, Van Loan MD, et al. Evaluating a 'non-diet' wellness intervention for improvement of metabolic fitness, psychological well-being and eating and activity behaviors. International Journal of Obesity 2002;26,854-65.
 • Ma Y, Olendzki BC, Li W, et al. Seasonal variation in food intake, physical activity, and body weight in a predominantly overweight population. Eur J Clin Nutr 2006;60(4):519-28.
 • Patel SR, Hu FB. Short sleep duration and weight gain: a systematic review. Obesity (Silver Spring) 2008;16(3): 643-53. Kalak N, Marka S, Beck J, et al. Association between subjective actual sleep duration, subjective sleep need, age, body mass index, and gender in a large sample of young adults. Neuropsychiatr Dis Treat 2015;11:107-13.
 • Knutson KL, Cauter EV. Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes. Ann.N.Y.Acad.Sci 2008;1129:287-304.
 • Hart CN, LaRose JG, Fava JL, et al. The Association between Time in Bed and Obesity Risk in Young Adults. Behav Sleep Med 2013;11(5):10.
 • Sacks FM, Bray GA, Carey VJ, et al. Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates. N Engl J Med 2009;26;360(9):859-73.

Weight change and associated factors in Atatürk University Faculty of Medicine employees

Year 2017, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 4, 18.08.2017
https://doi.org/10.22391/920.321916

Abstract

Introduction: Overweight and obesity is a major public health
problem in Turkey like all over the world. It is estimated that 37% of adults
is overweight, and 32% of adults is obese in Turkey. There are many factors
that affect weight change. We aimed to investigate the factors that can affect
weight change in cohort of a university hospital employees.

Methods: 229 employees who work at Ataturk University Faculty
of Medicine were enrolled to study between April-2015 and January-2016.
Subjects' socio-demographic data, sleep and eating patterns, and physical
activity levels and 24-hour food consumption information and anthropometric
measurements were taken three times (0, 3, 6 months) for 6 months.

Results: The mean age of participants was 31.6±9.6 years. 52%
of the participants were married, 55.5% were university graduates and 16.6%
were doctors. 10.9% of participants were obese, 28.8% of them were overweight
and 51.5% of participants remained in the same weight. The average 0.2±2 kg was
gained, and BMI increased from 24.3 kg/m² to 24.5 kg/m² and total body fat
percentage increased from 23.1% to 23.6%. It was observed that 15.3% of
consumed daily calories was protein, 41.3% was lipid and 43.5% was
carbohydrates of individuals who lose weight. Participants who gained weight
consumed more three food items more than participants who lost weight
(p<0.05). It was observed that individuals who have regularly physical
exercise lost weight a mean of 0.3 kg, and waist circumference was reduced a
mean of 2.3 cm. At the end of the 6 month follow-up period, individuals with
normal weight received an average of 0,4±1,8 kg; while obese individuals lost
0.2±1.8 kg (p­­­=0,09). The average sleep duration was higher for those who
lost weight on six-month follow-up than for the subjects who gained weight
(8±1.9 hours and 7.2±1.9 hours, respectively; p <0.05).Conclusion: There was a relationship between sleep duration and
nutrient intake with weight change in this study. However, there was no
relationship between gender, marital status, smoking status, eating habit,
physical activity status, sporting status, daily calorie intake, calorie
intake, and weight change in 6 month follow-up. Further long-term trials should
be based upon factors that may affect weight loss and weight gain.

References

 • Obezite tanı ve tedavi kılavuzu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Miki Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 2014, Ankara.
 • Cayir Y, Aslan SM, Akturk Z. The effect of pedometer use on physical activity and body weight in obese women. Eur J Sport Sci 2014;28:1-6.
 • Cayir Y, Isik M, Akturk Z. Recommendations For The Management of Obesity Medicine Science | International Medical Journal 2014;3(2):1332-9.
 • Kara İH, Günvar T, Sunay D, et al. Aile Hekimliği Uygulama Eğitimi: Nerede, Ne Kadar, Nasıl ve Ne Zaman? Konuralp Tıp Dergisi 2016:8(1);65-71.
 • Aile Hekimliği Avrupa Tanımı. WONCA Avrupa 2005 Basımı Türkçe Çevirisi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayınları-4, Nisan 2011.
 • Birinci Basamak Hekimler İçin Obezite ile Mücadele El Kitabı. Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 904. Ankara, 2013.
 • Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010. http://www.sagem.gov.tr/TBSA_Beslenme_Yayini.pdf. Erişim Tarihi: 20.07.2017.
 • Cayir, Y, Akturk, Z. Clinical Effectiveness of Group-Based Education with Individual Counseling in Obese Women. Acta Medica Mediterranea. 2014:30(4):903-6.
 • Prince SA, Reed JL, McFetridge C, et al. Correlates of sedentary behaviour in adults: a systematic review. Obes Rev 2017;doi: 10.1111/obr.12529.
 • Abdelaal M, le Roux CW, Docherty NG. Morbidity and mortality associated with obesity. Ann Transl Med 2017;5(7):161. Aasheim ET, Aylwin SJ, Radhakrishnan ST, et al. Assessment of obesity beyond body mass index to determine benefit of treatment. Clin Obes 2011;1(2-3):77-84.
 • Maskarinec G, Takata Y, Pagano I, et al. Trends and Dietary Determinants of Overweight and Obesity in A Multiethnic Population. Obesity 2006;14:717-26.
 • Kerksick CM, Wismann-Bunn J, Fogt D, et al. Changes in weight loss, body composition and cardiovascular disease risk after altering macronutrient distributions during a regular exercise program in obese women. Nutr J 2010; 9:59.
 • Bacon L, Keim NL, Van Loan MD, et al. Evaluating a 'non-diet' wellness intervention for improvement of metabolic fitness, psychological well-being and eating and activity behaviors. International Journal of Obesity 2002;26,854-65.
 • Ma Y, Olendzki BC, Li W, et al. Seasonal variation in food intake, physical activity, and body weight in a predominantly overweight population. Eur J Clin Nutr 2006;60(4):519-28.
 • Patel SR, Hu FB. Short sleep duration and weight gain: a systematic review. Obesity (Silver Spring) 2008;16(3): 643-53. Kalak N, Marka S, Beck J, et al. Association between subjective actual sleep duration, subjective sleep need, age, body mass index, and gender in a large sample of young adults. Neuropsychiatr Dis Treat 2015;11:107-13.
 • Knutson KL, Cauter EV. Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes. Ann.N.Y.Acad.Sci 2008;1129:287-304.
 • Hart CN, LaRose JG, Fava JL, et al. The Association between Time in Bed and Obesity Risk in Young Adults. Behav Sleep Med 2013;11(5):10.
 • Sacks FM, Bray GA, Carey VJ, et al. Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates. N Engl J Med 2009;26;360(9):859-73.
There are 18 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Original Research
Authors

Esra Pektaş

Yasemin Cayir 0000-0001-9133-5460

Zahide Koşan

Publication Date August 18, 2017
Submission Date June 16, 2017
Acceptance Date August 1, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Pektaş, E., Cayir, Y., & Koşan, Z. (2017). Weight change and associated factors in Atatürk University Faculty of Medicine employees. Family Practice and Palliative Care, 2(2), 1-4. https://doi.org/10.22391/920.321916
AMA Pektaş E, Cayir Y, Koşan Z. Weight change and associated factors in Atatürk University Faculty of Medicine employees. Fam Pract Palliat Care. August 2017;2(2):1-4. doi:10.22391/920.321916
Chicago Pektaş, Esra, Yasemin Cayir, and Zahide Koşan. “Weight Change and Associated Factors in Atatürk University Faculty of Medicine Employees”. Family Practice and Palliative Care 2, no. 2 (August 2017): 1-4. https://doi.org/10.22391/920.321916.
EndNote Pektaş E, Cayir Y, Koşan Z (August 1, 2017) Weight change and associated factors in Atatürk University Faculty of Medicine employees. Family Practice and Palliative Care 2 2 1–4.
IEEE E. Pektaş, Y. Cayir, and Z. Koşan, “Weight change and associated factors in Atatürk University Faculty of Medicine employees”, Fam Pract Palliat Care, vol. 2, no. 2, pp. 1–4, 2017, doi: 10.22391/920.321916.
ISNAD Pektaş, Esra et al. “Weight Change and Associated Factors in Atatürk University Faculty of Medicine Employees”. Family Practice and Palliative Care 2/2 (August 2017), 1-4. https://doi.org/10.22391/920.321916.
JAMA Pektaş E, Cayir Y, Koşan Z. Weight change and associated factors in Atatürk University Faculty of Medicine employees. Fam Pract Palliat Care. 2017;2:1–4.
MLA Pektaş, Esra et al. “Weight Change and Associated Factors in Atatürk University Faculty of Medicine Employees”. Family Practice and Palliative Care, vol. 2, no. 2, 2017, pp. 1-4, doi:10.22391/920.321916.
Vancouver Pektaş E, Cayir Y, Koşan Z. Weight change and associated factors in Atatürk University Faculty of Medicine employees. Fam Pract Palliat Care. 2017;2(2):1-4.

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505