Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 12 - 17 2018-04-19

Annelerin ateşli çocuklarda tutum ve davranışları; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği
Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study

Onder KİLİCASLAN [1] , Cemil İsik SONMEZ [2] , Damla DİNCER [3] , Yunus SENGUN [4] , Ramazan Cahit TEMİZKAN [5] , Recep EROZ [6] , Kenan KOCABAY [7]


Giriş: Bu çalışma ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ateş şikâyeti ile başvuran annelerin ateş hakkındaki genel bilgi düzeylerinin ve ateşli çocuklara karşı tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Şubat Haziran 2017 tarihleri arasında çocuk acil servis ve genel çocuk polikliniklerine başvuran 230 hasta çalışmaya alındı. Çalışmada 26 sorudan oluşan anket değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı özellikler ki-kare testi ve Bonferonni düzeltmeli one way ANOVA kullanıldı.

Bulgular: Annelerin %79,1’inin ateşi koltuk altından ölçtüğü öğrenildi. Annelerin büyük kısmı normal vücut sıcaklığını 35,5-36,4°C olarak işaretledi (%57,8). Annelerin %74,8’i ateşin bir hastalık olduğunu ve %98,7’si de yüksek ateşin zararlı olduğunu düşünüyordu. Annelerin ateş düşürmek için en sık öneriyi doktorlardan aldıkları öğrenildi (%48,7). Ateşi düşürmek için yapılan en sık müdahale ılık su ile duş olarak tespit edildi (%73,5). En çok tercih edilen ateş düşürücü %76,1 parasetamol idi. Eğitim düzeyi arttıkça ılık su ile duş ve çocuğun üzerindekilerini çıkarma cevabını verme oranı anlamlı olarak artmaktaydı (sırasıyla p=0,027; p=0,025).

Sonuç: Bu çalışmada annelerin ateş hakkındaki genel bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu ve ateşi düşürmek adına zaman zaman yanlış tutum ve davranışlarının olduğu görüldü. Ailelerin ateş konusunda hekimler tarafından detaylı bilgilendirilmeleri ile bu konudaki gereksiz uygulamaların önüne geçileceğini düşünmekteyiz.

Introduction: In mothers with fever complaint who applied to Duzce University Faculty of Medicine Research and Practice Hostipal, defining attitude and behaviours and general knowledge levels about fever are aimed in this study.

Methods: 230 patients who were admitted to pediatric emergency service and general pediatric outpatient clinics from February to June 2017 were included in the study. Questionnaires with 26 questions were evaluated in this study. Descriptive features, chi-square test and one-way ANOVA followed by Bonferroni’s post-hoc comparisons tests were performed in all statistical analyzes.

Results: It was learned that 79.1% of the mothers were placing the thermometers under the armpit during measurement. Most of the mothers picked the normal body temperature as 35.5-36.4 ° C (57.8%). 74.8% of the mothers considered fever as a disease and 98.7% of the mothers thought that fever was harmful. Most of the mothers were considering the advices of doctors on reducing fever of children (48.7%). The most common intervention to reduce fever was to shower with warm water (73.5%). The most preferred antipyretic was paracetamol (76.1%). As the education levels increased, rates of showering with warm water and taking out the children's clothes were increasing significantly (p=0.027, p=0.025, respectively).

Conclusion: In this study, it was seen that the mother's general knowledge about fever was inadequate and there were occasionally wrong attitudes and behaviors in order to reduce fever. We think that detailed information about fever given to the families by physicians will prevent unnecessary applications in this area.

 • 1. Yılmaz AT. Ateş.In:Enfeksiyon Hastalıkları, Yurdakök M (editör). Yurdakök Pediatri, First Ed., Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2017: 2435-41.
 • 2. Nield LS, Kamat D. Fever. In: İnfectious Diseases, Kliegman RM (editör). Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Ed.,Philadelphia: Elsevier; 2016: 1277-9.
 • 3. Kılıç R, Kendir ÖT, Gökay SS, ve ark. Çocuklarda ateş ile ilgili ebeveynlerin tutum ve davranışları. J Pediatr EmergIntensiveCareMed. 2016;3:76-85.
 • 4. Yıldırım A, Bozaykut A, Dalkan C, ve ark. 16 Ay – 6 yaş arası yüksek ateşli çocukların annelerinin ateş bilinç seviyesinin değerlendirilmesi.Türkiye Çocuk HastDerg/Turkish J Pediatr Dis / 2014; 4: 201-207.
 • 5. Çaka SY, Çınar N, Altınkaynak S. Ateşli çocuğa yaklaşım. J hum rhythm - December 2015;1(4):133-138.
 • 6. Halıcıoğlu O,Koç F, Aşık Akman S, ve ark. Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2011; 1(1):13-19.
 • 7. Williams A, O’Rourke P, Keogh S. Making choices: Why parents present to the emergency department non-urgent care. ArcDis Child 2009; 94:817-20.
 • 8. Finkelstein JA, Christiansen CL, Platt R. Fever in pediatric primary care: occurrence, management, and out comes. Pediatrics 2000;105:260–6.
 • 9. Çöl Araz N.Ailelerin ateşli çocuğa yaklaşımı: bilgi, tutum ve uygulamaları. Türkiye Çocuk HastDerg/Turkish J Pediatr Dis / 2013; 1: 27-32.
 • 10. Schmitt BD. Fever phobia: Misconceptions of parents about fevers. Am J Dis Child 1980;134:176–81. 11. Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobi are visited: Have parental misconceptions about fever changed in 20 years? Pediatrics 2001;107:1241-6.
 • 12. Nerkiz P, Doğaner YÇ, Aydoğan Ü, ve ark. Ailelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş bilinç durumu. Euras J FamMed, 1(1):11-16,2012.
 • 13. Tursun S, Alpcan A. Ailelerin korkusu, ateş. Ortadoğu Tıp Dergisi 8 (3): 157-159, 2016.
 • 14. Özkan H, Öztürk S. Doğu Anadolu bölgesinde bir kent merkezinde iki aile sağlığı merkezine başvuran annelerin çocukları ateşlendiğinde yaptığı uygulamalar. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2013; 3(2):121-126.
 • 15. Eliaçık K, Kanık A, Oyman G, ve ark. Ebeveynlerin ateş hakkındaki bilgi, inanış ve yanlış uygulamaları. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 13(1): 5-7.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2018
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0002-9311-006X
Author: Onder KİLİCASLAN
Institution: Duzce University, School of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Duzce
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7854-3804
Author: Cemil İsik SONMEZ (Primary Author)
Institution: Duzce University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Duzce
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4728-9289
Author: Damla DİNCER
Institution: Duzce University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Duzce

Orcid: 0000-0002-6371-2967
Author: Yunus SENGUN
Institution: Duzce University, School of Medicine, Department of Family Medicine, Duzce

Orcid: 0000-0001-8821-6292
Author: Ramazan Cahit TEMİZKAN
Institution: Duzce University, School of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Duzce

Orcid: 0000-0003-0840-2613
Author: Recep EROZ
Institution: Duzce University, School of Medicine, Department of Medical Genetics, Duzce

Orcid: 0000-0002-4030-1145
Author: Kenan KOCABAY
Institution: Duzce University, School of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Duzce

Dates

Application Date : November 16, 2017
Acceptance Date : March 2, 2018
Publication Date : April 19, 2018

Bibtex @research article { fppc354728, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {12 - 17}, doi = {10.22391/fppc.354728}, title = {Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study}, key = {cite}, author = {Ki̇li̇caslan, Onder and Sonmez, Cemil İsik and Di̇ncer, Damla and Sengun, Yunus and Temi̇zkan, Ramazan Cahit and Eroz, Recep and Kocabay, Kenan} }
APA Ki̇li̇caslan, O , Sonmez, C , Di̇ncer, D , Sengun, Y , Temi̇zkan, R , Eroz, R , Kocabay, K . (2018). Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study . Family Practice and Palliative Care , 3 (1) , 12-17 . DOI: 10.22391/fppc.354728
MLA Ki̇li̇caslan, O , Sonmez, C , Di̇ncer, D , Sengun, Y , Temi̇zkan, R , Eroz, R , Kocabay, K . "Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study" . Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 12-17 <http://www.fppc.com.tr/en/pub/issue/36461/354728>
Chicago Ki̇li̇caslan, O , Sonmez, C , Di̇ncer, D , Sengun, Y , Temi̇zkan, R , Eroz, R , Kocabay, K . "Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 12-17
RIS TY - JOUR T1 - Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study AU - Onder Ki̇li̇caslan , Cemil İsik Sonmez , Damla Di̇ncer , Yunus Sengun , Ramazan Cahit Temi̇zkan , Recep Eroz , Kenan Kocabay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.354728 DO - 10.22391/fppc.354728 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 17 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.354728 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.354728 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study %A Onder Ki̇li̇caslan , Cemil İsik Sonmez , Damla Di̇ncer , Yunus Sengun , Ramazan Cahit Temi̇zkan , Recep Eroz , Kenan Kocabay %T Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 1 %R doi: 10.22391/fppc.354728 %U 10.22391/fppc.354728
ISNAD Ki̇li̇caslan, Onder , Sonmez, Cemil İsik , Di̇ncer, Damla , Sengun, Yunus , Temi̇zkan, Ramazan Cahit , Eroz, Recep , Kocabay, Kenan . "Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study". Family Practice and Palliative Care 3 / 1 (April 2018): 12-17 . https://doi.org/10.22391/fppc.354728
AMA Ki̇li̇caslan O , Sonmez C , Di̇ncer D , Sengun Y , Temi̇zkan R , Eroz R , Kocabay K . Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(1): 12-17.
Vancouver Ki̇li̇caslan O , Sonmez C , Di̇ncer D , Sengun Y , Temi̇zkan R , Eroz R , Kocabay K . Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(1): 12-17.
IEEE O. Ki̇li̇caslan , C. Sonmez , D. Di̇ncer , Y. Sengun , R. Temi̇zkan , R. Eroz and K. Kocabay , "Attitude and behaviors of mothers regarding fever in children; a Duzce University Faculty of Medicine study", Family Practice and Palliative Care, vol. 3, no. 1, pp. 12-17, Apr. 2018, doi:10.22391/fppc.354728