Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 58 - 61 2020-09-30

Erken adölesan dönemde Herpes Zoster enfeksiyonu: iki olgu sunumu ve tedavi yaklaşımının gözden geçirilmesi
Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach

Ramazan Cahit TEMİZKAN [1] , Nurcan UNAL [2] , Muhammet Mesut Nezir ENGİN [3] , Onder KILICASLAN [4] , Kenan KOCABAY [5]


Giriş: Herpes zoster (HZ), dorsal kök gangliyonlarında latent kalarak Varisella zoster virüsün reaktivasyonu sonucunda oluşan, deride dermatomal yayılım gösteren, veziküler döküntü ile seyreden çoğunlukla ağrı ve kaşıntının eşlik ettiği cilt enfeksiyonudur. Erişkin yaş grubunun hastalığıdır. Hastalık genellikle immünsupresif çocuklarda daha sık görülmekle birlikte, sağlıklı çocuklarda nadir olarak görülmektedir.


Vaka Sunumu: Tarafımıza 11 ve 12 yaşında iki hasta ağrı, kaşıntı ve döküntü şikâyetiyle başvurdular Alınan anamnezde önceden sağlıklı oldukları öğrenilen hastaların bakılan alanin aminotrasferaz, aspartat amino transferaz, üre, BUN, kreatinin ve elektrolit değerleri normal sınırlardaydı. Varicella zoster virüs (VZV) immunglobulin (Ig) G ve VZV IgM pozitif, herpes zoster virüs (HZV) IgG ve HZV IgM negatif olarak sonuçlandı. Hastalara oral asiklovir tedavisi başlandı. Olgulardaki semptomlar, tedavi ve takip süreci benzerdi. Her iki olgunun da lezyonları bir hafta içerisinde gerilemiş olup, ikinci haftanın sonunda lezyonlar komplikasyonsuz olarak iyileşti.


Sonuç: Herpes Zoster enfeksiyonu sağlıklı çocuklarda nadir görülür ve bu olgu sunumuyla çocukluk çağının klinik özelliklerinin hatırlatılması ve tartışılması amaçlandı.

Introduction: Herpes zoster is a skin infection caused by reactivation of the Varicella zoster virus that remains latent in the dorsal root ganglia, showing dermatomal spread on the skin, accompanied by a vesicular rash and itching. It is a disease of the adult age group. Although herpes zoster is more common in immunocompromised children, it is rarely seen in healthy children.


Case Presentation: Two patients, 11 and 12 years old, presented with pain, itching, and rash. Patient histories indicated that they were previously healthy. Alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, urea, blood urea nitrogen, creatinine, and electrolyte values were within normal limits. Varicella-zoster virus (VZV) immunoglobulin (Ig) G and VZV Ig M were positive, while herpes zoster virus (HZV) Ig G and HZV Ig M were negative. Oral acyclovir treatment was started. Symptoms, treatment, and follow-up of the two cases were similar. In both patients, the lesions regressed within a week, and at the end of the second week, they recovered without complications.


Conclusion: Herpes Zoster infection is rarely seen in healthy children. In this case report, we aimed to remind and discuss the clinical features during childhood.
  • 1. Adisen E, Aksakal AB. Herpes zoster in childhood. Gazi Med J 2007:18(1);36-8. http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/200
  • 2. Iyidal AY, Kilic A. Herpes zoster in a healthy 1.5-year-old boy. Dermatoz 2017;8(1):17081o5. https://doi.org/10.15624.dermatoz17081o5
  • 3. Ozuguz P, Kacar SD, Polat S, Karaca S, Kundak A. Childhood zona zoster infection: 12 case reports. Abant Med J 2014; 3(3): 253-6. https://doi.org/10.5505/abantmedj.2014.07108
  • 4. Topkarci Z, Erdogan B, Erkum T, Yılmaz M. Herpes zoster infection in healthy children. Bakirkoy Med J 2012; 8(4):178-81. https://doi.org/10.5350/BTDMJB201208405
  • 5. Balamtekin B, Unay B, Kalman S, Akın R. Herpes zoster in two healthy children. Gulhane Med J 2004;46(2):169-71. http://gulhanemedj.org/archives/archive-detail/article-preview/herpes-zoster-with-two-healthy-children/32753
  • 6. Ciftdogan DY. The time of the primary varicella zoster virus infection in previously healthy children with herpes zoster: is it important? J Pediatr Inf 2017;11(2):71-75. https://doi.org/10.5578/ced.201723
  • 7. Demir M, Aksoy M. Lumbosacral region herpes zoster case in healthy child. Van Med J 2017;24(4):394-6. https://doi.org/10.5505/vtd.2017.97759
  • 8. Colgecen E, Kucuk S, Balci M. Clinical features of herpes zoster infections in childhood. Turk Derm 2012; 46(1): 26-8. https://doi.org/10.4274/turkderm.94899
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Agu 2020
Journal Section Case Report
Authors

Orcid: 0000-0001-8821-6292
Author: Ramazan Cahit TEMİZKAN
Institution: Department of Pediatrics, Duzce University, Duzce
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8912-301X
Author: Nurcan UNAL
Institution: Department of Pediatrics, Duzce University, Duzce
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0874-6857
Author: Muhammet Mesut Nezir ENGİN (Primary Author)
Institution: Department of Pediatrics, Duzce University, Duzce
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9311-006X
Author: Onder KILICASLAN
Institution: Department of Pediatrics, Duzce University, Duzce
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4030-1145
Author: Kenan KOCABAY
Institution: Department of Pediatrics, Duzce University, Duzce
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 17, 2019
Acceptance Date : October 31, 2019
Publication Date : September 30, 2020

Bibtex @case report { fppc514033, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {58 - 61}, doi = {10.22391/fppc.514033}, title = {Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach}, key = {cite}, author = {Temi̇zkan, Ramazan Cahit and Unal, Nurcan and Engi̇n, Muhammet Mesut Nezir and Kılıcaslan, Onder and Kocabay, Kenan} }
APA Temi̇zkan, R , Unal, N , Engi̇n, M , Kılıcaslan, O , Kocabay, K . (2020). Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach . Family Practice and Palliative Care , 5 (2) , 58-61 . DOI: 10.22391/fppc.514033
MLA Temi̇zkan, R , Unal, N , Engi̇n, M , Kılıcaslan, O , Kocabay, K . "Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach" . Family Practice and Palliative Care 5 (2020 ): 58-61 <http://www.fppc.com.tr/en/pub/issue/54329/514033>
Chicago Temi̇zkan, R , Unal, N , Engi̇n, M , Kılıcaslan, O , Kocabay, K . "Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach". Family Practice and Palliative Care 5 (2020 ): 58-61
RIS TY - JOUR T1 - Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach AU - Ramazan Cahit Temi̇zkan , Nurcan Unal , Muhammet Mesut Nezir Engi̇n , Onder Kılıcaslan , Kenan Kocabay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.22391/fppc.514033 DO - 10.22391/fppc.514033 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 61 VL - 5 IS - 2 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.514033 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.514033 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach %A Ramazan Cahit Temi̇zkan , Nurcan Unal , Muhammet Mesut Nezir Engi̇n , Onder Kılıcaslan , Kenan Kocabay %T Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach %D 2020 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 5 %N 2 %R doi: 10.22391/fppc.514033 %U 10.22391/fppc.514033
ISNAD Temi̇zkan, Ramazan Cahit , Unal, Nurcan , Engi̇n, Muhammet Mesut Nezir , Kılıcaslan, Onder , Kocabay, Kenan . "Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach". Family Practice and Palliative Care 5 / 2 (September 2020): 58-61 . https://doi.org/10.22391/fppc.514033
AMA Temi̇zkan R , Unal N , Engi̇n M , Kılıcaslan O , Kocabay K . Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach. Fam Pract Palliat Care. 2020; 5(2): 58-61.
Vancouver Temi̇zkan R , Unal N , Engi̇n M , Kılıcaslan O , Kocabay K . Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach. Family Practice and Palliative Care. 2020; 5(2): 58-61.
IEEE R. Temi̇zkan , N. Unal , M. Engi̇n , O. Kılıcaslan and K. Kocabay , "Herpes zoster infection in early adolescence: two case reports and review of the treatment approach", Family Practice and Palliative Care, vol. 5, no. 2, pp. 58-61, Sep. 2020, doi:10.22391/fppc.514033