Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 24 - 26 2016-04-06

Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective
Fobiler ve sağlıklı yaşam davranışları: Bir halk sağlığı bakışı

Mustafa Tözün [1] , Asya Babaoğlu [2]


Normal fears serves as an 'alarm system' for physical body. The phobias cannot be controlled and can create panic. In phobias, the life is organized around this fear and quality of life quite negatively affected. Results of literature showed that healthy lifestyle behaviors, such as increasing physical activity, healthy diet, reducing the use of alcohol and cigarettes, have positive effects on phobia, indirectly. This article aimed to define the concepts of fear and phobia in human's life and to provide the association with phobias of healthy lifestyle behaviors. 

ÖZET

Normal korkular fizik beden için bir ‘alarm sistemi’ vazifesi görürler. Fobiler denetlenemez ve panik oluşturabilirler. Fobilerde yaşam; korku çevresinde düzenlenir ve yaşam kalitesi oldukça olumsuz etkilenir. Literatür sonuçları; sağlıklı yaşam davranışlarının, fiziksel aktivitenin arttırılması, sağlıklı beslenme, alkol ve sigara kullanımının azaltılması gibi, fobiler üzerinde de dolaylı yoldan olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu makalede korku ve fobi kavramının insan yaşamındaki yerini tanımlamak ve sağlıklı yaşam davranışlarının fobiler ile ilişkilerini sunmak amaçlanmıştır.

 • Bozkurt F. Sözlüklerdeki temel duygu kavramlarının yeniden tanımlanması: Bir yöntem önerisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi. 2014;21(1):25-34.
 • Christophe A. Korkunun Psikolojisi. Çev: İsmail Yerguz. Say Yayınları; 2015. p. 15-22.
 • Öztürk, MO, Uluşahin NA. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. İç.Bölüm XIX. Nevrotik, Stresle İlgili ve Somatoform Bozukluklar. 13. Baskı. Ankara; 2015. p. 335-63.
 • Curtis GC, Magee WJ, Eaton WW, Wittchen HU, Kessler RC. Specific fears and phobias. Epidemiology and classification. Br J Psychiatry. 1998;173:212-7.
 • Kılıc C. Erişkin nüfusta ruhsal hastalıkların yaygınlığı, ilişkili faktörler, yetiyitimi ve ruh sağlığı hizmeti kullanım sonuçları, Türkiye Ruh Sağlığı Profili’nde. T.C. Sağlık Bakanlığı: Ankara; 1998.
 • Dünya Sağlık Örgütü. ‘Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t1.pdf (Erişim: 10.03.2016).
 • Melo MC, de Bruin VM, das Chagas Medeiros F, Santana JAP, Lima AB, Daher EDF. Health of Psychiatry Residents: Nutritional Status, Physical Activity, and Mental Health. Acad Psychiatry. 2016;40(1):81-4.
 • Smits JA, Rosenfield D, Mather AA, Tart CD, Henriksen C, Sareen J. Psychotropic medication use mediates the relationship between mood and anxiety disorders andobesity: findings from a nationally representative sample. J Psychiatr Res. 2010;44(15):1010-6.
 • Leventhal AM, Strong DR, Sussman S, Kirkpatrick MG, Unger JB, Barrington-Trimis JL, et al. Psychiatric comorbidity in adolescent electronic and conventional cigarette use. J Psychiatr Res. 2016;73:71-8.
 • Fu Q, Vaughn MG, Wu LT, Heath AC. Psychiatric correlates of snuff and chewing tobacco use. PLoS One. 2014;23;9(12):e113196.
 • Goodwin RD, Zvolensky MJ, Keyes KM, Hasin DS. Mental disorders and cigarette use among adults in the United States. Am J Addict. 2012;21(5):416-23.
 • Goodwin RD, Zvolensky MJ, Keyes KM. Nicotine dependence and mental disorders among adults in the USA: evaluating the role of the mode of administration. Psychol Med. 2008;38(9):1277-86.
 • Zehe JM, Colder CR, Read JP, Wieczorek WF, Lengua LJ. Social and generalized anxiety symptoms and alcohol and cigarette use in early adolescence: the moderating role of perceived peer norms. Addict Behav. 2013;38(4):1931-9.
 • Wu P, Goodwin RD, Fuller C, et al. The relationship between anxiety disorders and substance use among adolescents in the community: specificity and gender differences. J Youth Adolesc. 2010;39(2):177-88.
 • Dierker L, Donny E. The role of psychiatric disorders in the relationship between cigarette smoking and DSM-IV nicotine dependence among young adults. Nicotine Tob Res. 2008;10(3):439-46.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi Apr 2016
Bölüm Derleme Makale (Review Article)
Yazarlar

Yazar: Mustafa Tözün
Kurum: Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir
Ülke: Turkey


Yazar: Asya Babaoğlu
Kurum: Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Tıp Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Nisan 2016
Kabul Tarihi : 18 Nisan 2016
Yayımlanma Tarihi : 6 Nisan 2016

Bibtex @derleme { fppc182944, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {SERNEV}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {24 - 26}, doi = {10.22391/fppc.182944}, title = {Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective}, key = {cite}, author = {Tözün, Mustafa and Babaoğlu, Asya} }
APA Tözün, M , Babaoğlu, A . (2016). Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective. Family Practice and Palliative Care , 1 (1) , 24-26 . DOI: 10.22391/fppc.182944
MLA Tözün, M , Babaoğlu, A . "Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective". Family Practice and Palliative Care 1 (2016 ): 24-26 <http://www.fppc.com.tr/tr/issue/17470/182944>
Chicago Tözün, M , Babaoğlu, A . "Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective". Family Practice and Palliative Care 1 (2016 ): 24-26
RIS TY - JOUR T1 - Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective AU - Mustafa Tözün , Asya Babaoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.22391/fppc.182944 DO - 10.22391/fppc.182944 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 26 VL - 1 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.182944 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.182944 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective %A Mustafa Tözün , Asya Babaoğlu %T Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective %D 2016 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 1 %N 1 %R doi: 10.22391/fppc.182944 %U 10.22391/fppc.182944
ISNAD Tözün, Mustafa , Babaoğlu, Asya . "Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective". Family Practice and Palliative Care 1 / 1 (Nisan 2016): 24-26 . https://doi.org/10.22391/fppc.182944
AMA Tözün M , Babaoğlu A . Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective. Fam Pract Palliat Care. 2016; 1(1): 24-26.
Vancouver Tözün M , Babaoğlu A . Phobias and healthy lifestyle behaviors: a public health perspective. Family Practice and Palliative Care. 2016; 1(1): 26-24.