Articles


S. DURAN, S. KAYNAK, A. KARADAS
Depression, anxiety and stress levels in caregivers of palliative patients: a descriptive, cross-sectional study, Family Practice and Palliative Care, (2019)
S. ERGÜN, S. DURAN, R. IŞIK, H. KIZIL SÜRÜCÜLER, T. Çalışkan
Empathic Tendencies and Empathic Skill Levels of Nursing Students: A Descriptive and Cross-sectional Study, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2019)
A. KARADAŞ, S. Kaynak, S. DURAN, S. ERGÜN
Evaluation of Nurses' Professionalism Levels: Sample of Balikesir, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, (2018)
S. ERGÜN, S. DURAN, M. GÜLTEKİN, S. YANAR
Evaluation of The Factors Which Affect the Sleep Habit and Quality of Health College Students, Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, (2017)
A. Karadaş, S. Duran, S. Kaynak
Determining Nursing Students’ Opinions Towards Career Planning, Suleyman Demirel University The Journal of Health Science, (2017)
S. DURAN, A. GÖZETEN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DAVRANIŞI, YALNIZLIK VE STRESLE BAŞ ETME BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Bozok Medical Journal, (2017)
S. Duran, A. Karadaş, E. Kadder
Hemşirelik öğrencilerinin tolerans düzeyleri ile öfke kontrolleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Suleyman Demirel University The Journal of Health Science, (2017)
S. DURAN, S. EROĞLU
Determination of Educational Needs of Psychiatric Disease Diagnosed Patients and Their Families, Journal of Harran University Medical Faculty, (2016)
S. Duran, G. Barlas
Zihinsel engelli bireylerin ebeveynlerinin öznel iyi oluş, öz duyarlık ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2015)
S. DURAN, N. GÜRHAN
PSİKİYATRİ SERVİSİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN HASTA TABURCULUĞUNA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ, Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, (2011)