Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencilerinde psikiyatri stajı öncesi ve sonrasında psikiyatriye yönelik tutum ve düşüncelerinin değerlendirilmesi

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 18 - 22, 19.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.378917

Abstract

Giriş:  Bu çalışmada tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerinde psikiyatri stajı önce ve sonrasında psikiyatriye yönelik tutum ve düşüncelerinde değişiklikler olup olmadığını irdelemeyi amaçladık.

Yöntem: Araştırmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan 65 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden psikiyatri stajı öncesi ve sonrasında 'Psikiyatriye yönelik tutum ve düşünceler' anketi doldurmaları istenmiştir. 38 sorudan oluşan ankette psikiyatri, psikiyatrik tedavi ve psikiyatristlere yönelik tutumlar hakkında sorular bulunmaktadır. Analizlerde SPSS Paket Program 20,0 sürümü kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk ve Paired Samples Test kullanıldı.

Bulgular: Çalışma grubunun %64,3’ü kadın (n=36), %35,7’si (n=20) erkekti. Uzmanlık alanı olarak öğrencilerin %49,0’u “dâhili bilimleri”, %49,0’u “cerrahi bilimleri”, %2,0’si “temel bilimleri” tercih etmekteydi. Toplam 38 anket sorusundan 14’ünde staj öncesine göre staj sonrasında anlamlı fark bulundu.

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinde, staj öncesine göre staj sonrasında psikiyatrik tedavi ve konsültasyon hizmetlerinin yararları konusunda olumlu tutum değişikliklerinin olduğu, psikiyatri hastaları ve psikiyatristler hakkında olumsuz düşüncelerin azaldığı, psikiyatri bilimi hakkında genel olarak olumlu değişimlere rağmen uzmanlık alanı olarak tercih edilmesinde azalma olduğu görülmüştür. 

References

 • 1. Aker T, Özmen E, Ögel K, ve ark. Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002;3(1):2002:5-13.
 • 2. Bostancı N. Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik stigma ve bunun azaltılmasına yönelik uygulamalar. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005;18:32-38.
 • 3. Sağduyu A, Aker T, Özmen E, ve ark. Halkın şizofreniye bakışı ve yaklaşımı üzerine bir epidemiyolojik araştırma. Türk Psikiyatri Dergisi. 2001;12(2):99-110.
 • 4. Arkar H, Eker D. Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar: Psikiyatri stajının etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi; 1998;6(4):263-270.
 • 5. Bağ B, Ekinci M. Sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik tutumlarının araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2005;11(3):107-127.
 • 6. Birdoğan SY, Berksun OE. Tıp fakültesi 1. Sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinde psikiyatrik hastaya yönelik tutumlar. Kriz Dergisi. 2002;10(2):1-7. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000184
 • 7. Holm‐Petersen C, Vinge S, Hansen J, et al. The impact of contact with psychiatry on senior medical students’ attitudes toward psychiatry. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2007;116(4):308-11. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2007.01036.x
 • 8. Erbaydar P, Çilingiroğlu N. Tıp Eğimi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir? Turk Psikiyatri Dergisi. 2010;21:114-25.
 • 9. Bobo WV, Nevin R, Greene E, et al. The effect of psychiatric third-year rotation setting on academic performance, student attitudes, and specialty choice. Academic Psychiatry, 2009;33(2):105-111. https://doi.org/10.1176/appi.ap.33.2.105 10. Ucok A. Other people stigmatize... but, what about us? Attitudes of mental health professionals towards patients with schizophrenia. Archives of neuropsychiatry. 2007;44:108–16.
 • 11. Nielsen AC. Medical students’ attitudes about psychiatry: Implications for psychiatric recruitment. Archives of General Psychiatry. 1981;38(10):1144–54. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1981.01780350078009
 • 12. Balon R, Franchini GR, Freeman PS, et al. Medical students’ attitudes and views of psychiatry. Academic Psychiatry. 1999;23(1):30-36. https://doi.org/10.1007/BF03340033
 • 13. Altınbaş K, Gülkösüz S, Atbaşoğlu C. Akademik Psikiyatri. 14.Bahar Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2010.
 • 14. Kobau R, DiIorio C, Chapman D, et al. Attitudes about mental illness and its treatment: validation of a generic scale for public health surveillance of mental illness associated stigma. Community Mental Health Journal. 2010;46(2):164-176. https://doi.org/10.1007/s10597-009-9191-x
 • 15. Angermeyer MC, Matschinger H, Schomerus G. Attitudes towards psychiatric treatment and people with mental illness: changes over twodecades. The British Journal of Psychiatry. 2013;203(2):146-51. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.122978
 • 16. De Toledo Piza Peluso É, Blay SL. Public beliefs about the treatment of schizophrenia and depression in Brazil. International Journal of Social Psychiatry. 2009;55(1):16-27. https://doi.org/10.1177/0020764008092351
 • 17. Lauber C, Nordt C, Falcato L, et al. Lay recommendations on how to treat mental disorders. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2001;36(11):553-6. https://doi.org/10.1007/s001270170006
 • 18. Angermeyer MC, Matschinger H. Public attitude towards psychiatric treatment. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1996;94(5):326-36. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1996.tb09868.x
 • 19. Wood JH, Chambers M, White SJ. Nurses' knowledge of and attitude to electroconvulsive therapy. The journal of ECT. 2007;23(4):251-254. https://doi.org/10.1097/yct.0b013e31813e0692
 • 20. Calvert SH, Sharpe M, Power M, et al. Does undergraduate education have an effect on Edinburgh medical students' attitudes to psychiatry and psychiatric patients? The Journal of nervous and mental disease. 1999;187(12):757-61. https://doi.org/10.1097/00005053-199912000-00010
 • 21. Sartorius N, Gaebel W, Cleveland HR, et al. Psikiyatri ve psikiyatristlerin damgalanma ile nasıl mücadele edileceği üzerine WPA Kılavuzu. Word Psikiyatri. 2010;9(3):131-45.
 • 22. Williams A, Cheyne A, MacDonald S. The public's knowledge of psychiatrists: questionnaire survey. The Psychiatrist. 2001;25(11):429-32. https://doi.org/10.1192/pb.25.11.429
 • 23. Angermeyer MC, Holzinger A, Matschinger H. Mental health literacy and attitude towards people with mental illness: a trend analysis based on population surveys in the eastern part of Germany. European Psychiatry. 2009;24(4):225-32. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2008.06.010
 • 24. Thornicroft G, Rose D, Mehta N. Discrimination against people with mental illness: what can psychiatrists do? Advances in psychiatric treatment. 2010;16(1):53-9. https://doi.org/10.1192/apt.bp.107.004481
 • 25. Guttmann F, Rosca-Rebaudengo, P, Davis H. Changes in attitudes of medical students towards psychiatry: an evaluation of a clerkship in psychiatry. The Israel journal of psychiatry and related sciences. 1996;33(3):158-66.
 • 26. Lambert TW, Turner G, Fazel S, et al. Reasons why some UK medical graduates who initially choose psychiatry do not pursue it as a long-term career. Psychological medicine. 2006;36(5):679-84. https://doi.org/10.1017/S0033291705007038
 • 27. Maidment R, Livingston G, Katona M, et al. Carry on shrinking: career intentions and attitudes to psychiatry of prospective medical students. The Psychiatrist. 2003;27(1):30-32. https://doi.org/10.1192/pb.27.1.30
 • 28. Emül M, Dalkıran M, Uzunoğlu S, et al. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan öğrencilerin psikiyatri asistanlığı hakkındaki tutumları. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2010;23(4):223-9. https://doi.org/10.5350/DAJPN2010230401
 • 29. Balon, R. Does a clerkship in psychiatry affect medical students' attitudes toward psychiatry? Academi Psychiatry. 2008;32(2):73-75. https://doi.org/10.1176/appi.ap.32.2.73
 • 30. Reddy JP, Tan SMK, Azmi MT, et al. The effect of a clinical posting in psychiatry on the attitudes of medical students towards psychiatry and mental illness in a Malaysian medical school. Annals-Academy of Medicine Singapore. 2005;34(8):505-10.
 • 31. Fischel T, Manna H, Krivoy A, et al. Does a clerkship in psychiatry contribute to changing medical students’ attitudes towards psychiatry? Academic Psychiatry. 2008;32(2):147-150. https://doi.org/10.1176/appi.ap.32.2.147
 • 32. Maidment R, Livingston G, Katona C, et al. Change in attitudes to psychiatry and intention to pursue psychiatry as a career in newly qualified doctors: a follow-up of two cohorts of medical students. Medical teacher. 2004;26(6):565-69. https://doi.org/10.1080/01421590410001711562
 • 33. Abramowitz MZ, Bentov-Gofrit D. The attitudes of Israeli medical students toward residency in psychiatry. Academic Psychiatry. 2005;29(1):92-5. https://doi.org/10.1176/appi.ap.29.1.92
 • 34. Malhi GS, Parker GB, Parker K, et al. Attitudes toward psychiatry among students entering medical school. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2003;107(6):424-9. https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2003.00050.x

Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 18 - 22, 19.04.2018
https://doi.org/10.22391/fppc.378917

Abstract

Introduction: We aimed to evaluate of attitudes and thoughts of 5th grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship in this study.

Methods: Of fifth grade, 65 student of Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine participated in this study. These students were asked to fill out the questionnaire of “Attitudes and Thoughts towards Psychiatry” before and after the psychiatric internship. This questionnaire consists of 38 questions, about attitudes towards psychiatry, psychiatric treatment and psychiatrists. The SPSS Package Program 20.0 statistical program was used for data analysis. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk and Paired Samples Test were used.

Results: 64.3% (n=36) of the study group were female, and 35.7% (n = 20) of the study group were male. 49.0% of the students preferred "internal sciences", 49.0% preferred "surgical sciences", and 2.0% "basic sciences". A total 14 questions from 38 questions were found to be statistically significant after the internship.

Conclusion: It was observed that there were positive attitudes about the benefits of psychiatric treatment and consultation services after the internship compared to the pre-internship, decreased negative thoughts about psychiatric patients and psychiatristsin students of faculty of medicine. Despite the generally positive changes in psychiatric science, decreased preference of psychiatry have been observed in students of faculty of medicine.

References

 • 1. Aker T, Özmen E, Ögel K, ve ark. Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002;3(1):2002:5-13.
 • 2. Bostancı N. Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik stigma ve bunun azaltılmasına yönelik uygulamalar. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005;18:32-38.
 • 3. Sağduyu A, Aker T, Özmen E, ve ark. Halkın şizofreniye bakışı ve yaklaşımı üzerine bir epidemiyolojik araştırma. Türk Psikiyatri Dergisi. 2001;12(2):99-110.
 • 4. Arkar H, Eker D. Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar: Psikiyatri stajının etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi; 1998;6(4):263-270.
 • 5. Bağ B, Ekinci M. Sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik tutumlarının araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2005;11(3):107-127.
 • 6. Birdoğan SY, Berksun OE. Tıp fakültesi 1. Sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinde psikiyatrik hastaya yönelik tutumlar. Kriz Dergisi. 2002;10(2):1-7. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000184
 • 7. Holm‐Petersen C, Vinge S, Hansen J, et al. The impact of contact with psychiatry on senior medical students’ attitudes toward psychiatry. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2007;116(4):308-11. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2007.01036.x
 • 8. Erbaydar P, Çilingiroğlu N. Tıp Eğimi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir? Turk Psikiyatri Dergisi. 2010;21:114-25.
 • 9. Bobo WV, Nevin R, Greene E, et al. The effect of psychiatric third-year rotation setting on academic performance, student attitudes, and specialty choice. Academic Psychiatry, 2009;33(2):105-111. https://doi.org/10.1176/appi.ap.33.2.105 10. Ucok A. Other people stigmatize... but, what about us? Attitudes of mental health professionals towards patients with schizophrenia. Archives of neuropsychiatry. 2007;44:108–16.
 • 11. Nielsen AC. Medical students’ attitudes about psychiatry: Implications for psychiatric recruitment. Archives of General Psychiatry. 1981;38(10):1144–54. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1981.01780350078009
 • 12. Balon R, Franchini GR, Freeman PS, et al. Medical students’ attitudes and views of psychiatry. Academic Psychiatry. 1999;23(1):30-36. https://doi.org/10.1007/BF03340033
 • 13. Altınbaş K, Gülkösüz S, Atbaşoğlu C. Akademik Psikiyatri. 14.Bahar Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2010.
 • 14. Kobau R, DiIorio C, Chapman D, et al. Attitudes about mental illness and its treatment: validation of a generic scale for public health surveillance of mental illness associated stigma. Community Mental Health Journal. 2010;46(2):164-176. https://doi.org/10.1007/s10597-009-9191-x
 • 15. Angermeyer MC, Matschinger H, Schomerus G. Attitudes towards psychiatric treatment and people with mental illness: changes over twodecades. The British Journal of Psychiatry. 2013;203(2):146-51. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.112.122978
 • 16. De Toledo Piza Peluso É, Blay SL. Public beliefs about the treatment of schizophrenia and depression in Brazil. International Journal of Social Psychiatry. 2009;55(1):16-27. https://doi.org/10.1177/0020764008092351
 • 17. Lauber C, Nordt C, Falcato L, et al. Lay recommendations on how to treat mental disorders. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2001;36(11):553-6. https://doi.org/10.1007/s001270170006
 • 18. Angermeyer MC, Matschinger H. Public attitude towards psychiatric treatment. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1996;94(5):326-36. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1996.tb09868.x
 • 19. Wood JH, Chambers M, White SJ. Nurses' knowledge of and attitude to electroconvulsive therapy. The journal of ECT. 2007;23(4):251-254. https://doi.org/10.1097/yct.0b013e31813e0692
 • 20. Calvert SH, Sharpe M, Power M, et al. Does undergraduate education have an effect on Edinburgh medical students' attitudes to psychiatry and psychiatric patients? The Journal of nervous and mental disease. 1999;187(12):757-61. https://doi.org/10.1097/00005053-199912000-00010
 • 21. Sartorius N, Gaebel W, Cleveland HR, et al. Psikiyatri ve psikiyatristlerin damgalanma ile nasıl mücadele edileceği üzerine WPA Kılavuzu. Word Psikiyatri. 2010;9(3):131-45.
 • 22. Williams A, Cheyne A, MacDonald S. The public's knowledge of psychiatrists: questionnaire survey. The Psychiatrist. 2001;25(11):429-32. https://doi.org/10.1192/pb.25.11.429
 • 23. Angermeyer MC, Holzinger A, Matschinger H. Mental health literacy and attitude towards people with mental illness: a trend analysis based on population surveys in the eastern part of Germany. European Psychiatry. 2009;24(4):225-32. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2008.06.010
 • 24. Thornicroft G, Rose D, Mehta N. Discrimination against people with mental illness: what can psychiatrists do? Advances in psychiatric treatment. 2010;16(1):53-9. https://doi.org/10.1192/apt.bp.107.004481
 • 25. Guttmann F, Rosca-Rebaudengo, P, Davis H. Changes in attitudes of medical students towards psychiatry: an evaluation of a clerkship in psychiatry. The Israel journal of psychiatry and related sciences. 1996;33(3):158-66.
 • 26. Lambert TW, Turner G, Fazel S, et al. Reasons why some UK medical graduates who initially choose psychiatry do not pursue it as a long-term career. Psychological medicine. 2006;36(5):679-84. https://doi.org/10.1017/S0033291705007038
 • 27. Maidment R, Livingston G, Katona M, et al. Carry on shrinking: career intentions and attitudes to psychiatry of prospective medical students. The Psychiatrist. 2003;27(1):30-32. https://doi.org/10.1192/pb.27.1.30
 • 28. Emül M, Dalkıran M, Uzunoğlu S, et al. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan öğrencilerin psikiyatri asistanlığı hakkındaki tutumları. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2010;23(4):223-9. https://doi.org/10.5350/DAJPN2010230401
 • 29. Balon, R. Does a clerkship in psychiatry affect medical students' attitudes toward psychiatry? Academi Psychiatry. 2008;32(2):73-75. https://doi.org/10.1176/appi.ap.32.2.73
 • 30. Reddy JP, Tan SMK, Azmi MT, et al. The effect of a clinical posting in psychiatry on the attitudes of medical students towards psychiatry and mental illness in a Malaysian medical school. Annals-Academy of Medicine Singapore. 2005;34(8):505-10.
 • 31. Fischel T, Manna H, Krivoy A, et al. Does a clerkship in psychiatry contribute to changing medical students’ attitudes towards psychiatry? Academic Psychiatry. 2008;32(2):147-150. https://doi.org/10.1176/appi.ap.32.2.147
 • 32. Maidment R, Livingston G, Katona C, et al. Change in attitudes to psychiatry and intention to pursue psychiatry as a career in newly qualified doctors: a follow-up of two cohorts of medical students. Medical teacher. 2004;26(6):565-69. https://doi.org/10.1080/01421590410001711562
 • 33. Abramowitz MZ, Bentov-Gofrit D. The attitudes of Israeli medical students toward residency in psychiatry. Academic Psychiatry. 2005;29(1):92-5. https://doi.org/10.1176/appi.ap.29.1.92
 • 34. Malhi GS, Parker GB, Parker K, et al. Attitudes toward psychiatry among students entering medical school. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2003;107(6):424-9. https://doi.org/10.1034/j.1600-0447.2003.00050.x

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Apr 2018
Journal Section Original Research
Authors

Halil İbrahim TAS>
Canakkale Onsekiz Mart University, School of Medicine, Department of Psychiatry, Canakkale
0000-0001-5849-9068
Türkiye


Hulya ERTEKİN> (Primary Author)
Canakkale Onsekiz Mart University, School of Medicine, Department of Psychiatry, Canakkale
0000-0003-4787-5333
Türkiye

Publication Date April 19, 2018
Application Date January 15, 2018
Acceptance Date March 2, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { fppc378917, journal = {Family Practice and Palliative Care}, issn = {2458-8865}, eissn = {2459-1505}, address = {}, publisher = {Yusuf Haydar ERTEKİN}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {18 - 22}, doi = {10.22391/fppc.378917}, title = {Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship}, key = {cite}, author = {Tas, Halil İbrahim and Ertekin, Hulya} }
APA Tas, H. İ. & Ertekin, H. (2018). Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship . Family Practice and Palliative Care , 3 (1) , 18-22 . DOI: 10.22391/fppc.378917
MLA Tas, H. İ. , Ertekin, H. "Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship" . Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 18-22 <https://www.fppc.com.tr/en/pub/issue/36461/378917>
Chicago Tas, H. İ. , Ertekin, H. "Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship". Family Practice and Palliative Care 3 (2018 ): 18-22
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship AU - Halil İbrahim Tas , Hulya Ertekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22391/fppc.378917 DO - 10.22391/fppc.378917 T2 - Family Practice and Palliative Care JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 22 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8865-2459-1505 M3 - doi: 10.22391/fppc.378917 UR - https://doi.org/10.22391/fppc.378917 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Family Practice and Palliative Care Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship %A Halil İbrahim Tas , Hulya Ertekin %T Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship %D 2018 %J Family Practice and Palliative Care %P 2458-8865-2459-1505 %V 3 %N 1 %R doi: 10.22391/fppc.378917 %U 10.22391/fppc.378917
ISNAD Tas, Halil İbrahim , Ertekin, Hulya . "Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship". Family Practice and Palliative Care 3 / 1 (April 2018): 18-22 . https://doi.org/10.22391/fppc.378917
AMA Tas H. İ. , Ertekin H. Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship. Fam Pract Palliat Care. 2018; 3(1): 18-22.
Vancouver Tas H. İ. , Ertekin H. Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship. Family Practice and Palliative Care. 2018; 3(1): 18-22.
IEEE H. İ. Tas and H. Ertekin , "Evaluation of attitudes and thoughts of fifth grade medical faculty students towards psychiatry before and after psychiatry internship", Family Practice and Palliative Care, vol. 3, no. 1, pp. 18-22, Apr. 2018, doi:10.22391/fppc.378917

Family Practice and Palliative Care       ISSN 2458-8865       E-ISSN 2459-1505

HOME