Kapak Resmi
12.796     |     16.608
Dergi Sayıları

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care), bir Aile Hekiminin ilgi alanında olabilecek her konuda makaleyi Türkçe veya İngilizce dillerinde yayınlayan uluslararası indeksli bir dergidir. 


Dergimizde yayınlanan bütün makalelere DOI verilir.


Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği: 1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

İndeks & Veritabanları: EBSCO, Crossref, J-Gate, Google Scholar, DOAJSHERPA/RoMEO, Türk Medline


tumblr_inline_n7ol5jnFiX1rgtn3z.png       220px-Crossref_Logo_Stacked_RGB_SMALL.png          open-j.png

Google_Scholar1.pnglogo_square.jpg5702239be455d.jpeg

medline_logo.jpg