Family Practice and Palliative Care

ISSN 2458-8865 | e-ISSN 2459-1505 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı ULAKBIM |
Kapak Resmi

16.508

22.158

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care), bir Aile Hekiminin ilgi alanında olabilecek her konuda makaleyi Türkçe veya İngilizce dillerinde yayınlayan uluslararası indeksli bir dergidir. 


Dergimizde yayınlanan bütün makalelere DOI verilmektedir.


Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği: 1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

İndeks & Veritabanları: Sayfanın sağ alt kenarında yer almaktadır.

2017 Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Akut viral gastroenterit olan çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus prevalansı: Bir üçüncü basamak hastane verileri
  Sayfalar 1 - 5
  Merve Aslantaş, Önder Kılıçaslan, Muhammet Mesut Nezir Engin, Nursel Büyük, Gülşen Yalçın, Handan Ankaralı, Ramazan Cahit Temizkan, Kenan Kocabay
 2. Çocuklarda viral ve bakteriyel üst solunum yolları enfeksiyonlarının ayırımında klinik skorlama
  Sayfalar 6 - 11
  Mesut Arslan, Ayşegül Elbir Şahin, Osman Gülsever, Hatice Şanlı Güneş, Betül Aslaner Aldemir, Fatih Duran, İrfan Oğuz Şahin
 3. Sigara Kullananlarda Ekspiryum Havasında Karbonmonoksit Düzeyleri ve Bağımlılık Puanları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 12 - 15
  Cemil Işık Sönmez, Tuğba Aktaş, Usame Velioğlu, Duygu Ayhan Başer
 4. Ailesinde nodüler guatr olan çocukların tiroid lezyon prevalansı
  Sayfalar 16 - 21
  Zuhal Aşık, Hakan Aylanç
 5. Geç adölesan gebelikler, maternal ve fetal sonuçlar
  Sayfalar 22 - 27
  Aşkı Ellibeş Kaya, Alper Başbuğ, Cemil Işık Sönmez, Ceren Barut, Yunus Şengün, Mete Çağlar
 6. Diyabetik ayaklı hastaların bakım verenlerinde bakım veren yükü ve yaşam kalitesi
  Sayfalar 28 - 37
  Ece Yazla, Mehmet Emrah Karadere, Özlem Terzi, Mete Dolapçı, Ahmet Çınar Yastı
 7. Yaşlı hastalara bakım verenlerin bakım verme yükleri ve başa çıkma biçimleri ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 38 - 44
  Serdar Ay, Hüseyin Ünübol, Sevtap Ezer, Oguz Omay, Gökben Hızlı Sayar