FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE
Kapak Resmi
ISSN 2458-8865 | e-ISSN 2459-1505 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı SERNEV |

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care), bir Aile Hekiminin multidisipliner ve biyopsikososyal yaklaşımına katkı sağlayabilecek her konuda makaleyi Türkçe veya İngilizce dillerinde değerlendirme sürecine alan -ancak sadece İngilizce yayınlayan- uluslararası indeksli bir dergidir (Index Copernicus ve DOAJ). 

Tüm tıp bilimlerinden (dahili, cerrahi, temel, vb) yapılacak başvurular bu amaca yönelik olduğu takdirde dergimizde yer bulacaktır.

Disiplinimizin bir yan dalı olan Palyatif Bakımla ilişkili çalışmalara dergimizde yer vererek ülkemizde gelişmesini sağlamak bir diğer hedefimizdir. 


Misyonumuz uluslararası bilimsel standartlara sadakat içinde saygılı-empatik iletişim, özverili-yapıcı editörlük ile bilimsel makaleye değer katmaktır. Bilimsel yayıncılığa, bilime ve Aile Hekimliği disiplinine katkıda bulunmak vizyonumuzdur. 

FAMILY PRACTICE AND PALLIATIVE CARE

ISSN 2458-8865 | e-ISSN 2459-1505 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı SERNEV |
Kapak Resmi

24.441

42.092

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC-Family Practice and Palliative Care), bir Aile Hekiminin multidisipliner ve biyopsikososyal yaklaşımına katkı sağlayabilecek her konuda makaleyi Türkçe veya İngilizce dillerinde değerlendirme sürecine alan -ancak sadece İngilizce yayınlayan- uluslararası indeksli bir dergidir (Index Copernicus ve DOAJ). 

Tüm tıp bilimlerinden (dahili, cerrahi, temel, vb) yapılacak başvurular bu amaca yönelik olduğu takdirde dergimizde yer bulacaktır.

Disiplinimizin bir yan dalı olan Palyatif Bakımla ilişkili çalışmalara dergimizde yer vererek ülkemizde gelişmesini sağlamak bir diğer hedefimizdir. 


Misyonumuz uluslararası bilimsel standartlara sadakat içinde saygılı-empatik iletişim, özverili-yapıcı editörlük ile bilimsel makaleye değer katmaktır. Bilimsel yayıncılığa, bilime ve Aile Hekimliği disiplinine katkıda bulunmak vizyonumuzdur.