Amaç

Yayın Etiği ve Yayın Malpraktisi Beyanı

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC); hakemli, açık erişimli, ücretsiz değerlendirme yapan, güncel ve periyodik bir dergidir.

Yılda 3 sayı olarak yayınlanır.

Hakemli dergi gereği, yazılar hakem değerlendirmesi süreci sonunda yayınına karar verilecektir.

Dergimize gönderilecek bilimsel yazılarda Dünya Sağlık Editörler Kurulu'nun (ICMJE) güncel önerilerine  ve Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) standartlarına uygun olmalıdır.

Yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. 2018 yılı, yayın dilinin Türkçe'den tamamen İnglizce'ye geçiş dönemi olacaktır.

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (FPPC); aile hekimliği, palyatif bakım, tıp eğitimi, sağlık politikaları, toplum sağlığı alanlarında ve birinci basamakla ilgili konularda klinik araştırmalar, davetli derlemeler, editöre mektup ve olgu serileri/bildirileri yayınlamayı amaçlar.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergide inceleme altında bulunmuyor olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makaleler online olarak, www.fppc.com.tr sayfadan "Yayın Hakkı Devir Formu" ile birlikte gönderilmelidir. Online makale girişi yapılırken, Türkçe ve ingilizce sayfaların ayrı ayrı doldurulduğundan emin olunuz. Makalelerin tam metinlerine www.fppc.com.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Kapsam

Yayın ve Hakem Değerlendirme Süreçleri

FPPC intihal tespit yazılımı kullanır. İntihal tespit edilirse, intihal konusunda COPE yönergeleri takip edilecektir.

Değerlendirilmek üzere yollanan tüm yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makaleniz basım için kabul edildiğinde, veriler değişime uğratılmadan netlik ve anlaşılabilirliği arttıracak editöryal revizyonlardan geçebilir. Derginin yayın ve bilimsel içeriği ve bu içeriğin basım zamanları konusunda tam yetki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’ne aittir.

FPPC makale yükleme ve herhangi bir işlem ücreti almamaktadır.

"Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir."
Peer_Review_Policy.png

Çıkar Çatışması

Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmeli, ayrıca maddi destek aldılarsa, bunu yayın hakkı devir formu ve makalenin sonunda açıkça belirtmelidirler.

Etik

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uygun etik kurul onayı alınmalı. Çalışmanın yapıldığı kişiler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve makalenin “Gereç ve yöntem” bölümünde yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının “Gereç ve yöntem” kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.

Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması zorunludur. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Açık Erişim Politikası

FPPC bilimsel araştırmaları topluma ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

İçerik Kullanım Koşulları

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK) lisansına sahiptir (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2458-8865/). SHERPA/RoMEO politikası koşullarına uymak kaydıyla dergide yayınlanan makalelerin pdf versiyonu kullanılabilir (Lisansın tam ayrıntısı).

Bu koşullar altında;

  • Kaynak ve yazar bilgisinin verilmesi
  • Ticari amaçla kullanılmaması
  • İçeriği değiştirme, dönüştürme veya üzerine ekleme yapmadan,

kopyalama, dağıtma ve görüntüleme yapabilirsiniz.